NRK Meny

Kritisk til mindre bemanning

De ansatte ved Sørlandet sykehus mener bemanningsreduksjon på 400 årsverk, som er skissert i sykehusets langtidsplan frem til 2025, kan føre til redusert kvalitet og pasientsikkerhet. Det kom frem på styremøtet i dag. De ansatte advarer sterkt mot å nedbemanne årsverk i pasientrettet arbeid, samtidig som det planlegges økt aktivitet.

Sørlandet sykehus Kristiansand
Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK