Kritiserer tannlegetilbudet til barn

Lokalpolitiker Gro Boge Aasheim (H) er sterkt kritisk til at tannhelseklinikken ved Åseral barne- og ungdomsskole er flyttet til Byremo. Hun mener flyttingen og egenbetalingen bryter tannhelselovens regler.

Gro Boge Aasheim

Gro Boge Aasheim er lokalpolitiker i Åseral og sitter også i fylkestinget for Høyre.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Tannklinikken på Byremo dekker det offentlige tannhelsetilbudet i Audnedal, Hægebostad og Åseral og samlokaliseringen er en del av Vest-Agders tannhelseplan.

Antallet klinikker skal reduseres for å oppnå større fagmiljøer og et bedre tilbud til befolkningen.

Det har også vært behov for å heve kvaliteten på lokaler og utstyr og få en økonomisk mer effektiv drift.

– Målet var å gi befolkningen i Åseral et bedre tilbud. Jeg mener tilbudet har blitt dårligere fordi det er mindre tilgjengelig, sier Boge Aasheim til NRK.

Hun mener også det er urimelig at barn og unge og svake grupper skal måtte dekke reisekostnader selv, når fylket har lagt ned tilbudet i Åseral og flyttet tannklinikken.

– Tidligere kunne man gå til tannklinikken på skolen, men nå må man kjøre 30 kilometer hver vei. Tilbudet skal være gratis og det står i tannhelseloven at fylket skal dekke kostnader til transport. Det går ingen buss og brukere uten bil må ta taxi. En egenandel på 1000 kroner er ikke gratis, sier hun.

Høyre-politikeren har tatt saken opp med fylkeslegen for å få avklart lovligheten av både samlokalisering og egenandelen for reisekostnader.

– Jeg mener dette er i strid med tannhelseloven og jeg håper vi får et vedtak fra fylkeslegen om at fylket må dekke transportutgiftene.

Forsvarer samlokalisering

Terje Andersen

Fylkestannhelsesjef i Vest-Agder Terje Andersen.

Foto: Svein Johnsen / NRK

Fylkestannhelsesjef i Vest-Agder, Terje Andersen, sier samlokaliseringen er vedtatt av fylkespolitikerne.

– Tannhelsetjenesten i Byremo er i rimelig grad tilgjengelig for alle. En tilsvarende samlokalisering er også foretatt i Lindesnes og Mandal, samt i kommunene Søgne og Songdalen. Det er også nylig vedtatt en samlokalisering i Marnardal og Mandal, sier Andersen.

Han avviser at reglene i tannhelseloven brytes.

– Både oppsøkende og forebyggende virksomhet utøves i samsvar med tannhelseloven og er ikke endret selv om klinikker slås sammen, sier fylkestannhelsesjefen.

Andersen sier fylkestinget allerede i juni 2015 vedtok at tannklinikkene i Åseral, Hægebostad og Audnedal skulle samlokaliseres i Byremo.

Han legger til at fylkeskommunen i 2009 vedtok en egen forskrift om pasienters egenbetaling for reiser til og fra tannklinikkene. For tiden er egenandelen 1000 kroner per pasient.

Mulig sak for Helsedirektoratet

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ved fylkeslegen har foreløpig ikke vurdert saken.

Det sier seniorrådgiver Hanna H. Nilsen.

– Vi skal nå gå gjennom saken og vurdere redegjørelsen fra fylkestannhelsesjefen og det vil ta noe tid, sier Nilsen.

Hun utelukker ikke at dette blir en sak for Helsedirektoratet.

– Vi vil nok vurdere å legge denne saken frem for Helsedirektoratet, uten at jeg nå kan si noe mer om det, sier hun.