Krever bedre oljevern

Ordfører i Risør, Knut Henning Thygesen, krever bedre oljevernberedskap langs Sørlandskysten.

Oljen legger seg på svabergene

Oljesøl (arkivfoto)

Foto: Aud Darrud / NRK


Ordfører i Risør, Knut Henning Thygesen, krever bedre oljevernberedskap langs Sørlandskysten.

De siste årene har Sørlandskysten blitt rammet etter Full-city -ulykken og havariet av Godafoss.

I dag møtte Thygesen Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim med klare krav. Han mener at kommunenee ikke har fått oppgjør for innsatsen etter Full City- uhellet.

Solheim får regningen

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, er i dag, onsdag, på tur langs Sørlandskysten, og blir blant annet presentert regningen for opprydding etter oljesøle i Langesund og på Hvaler.

Knut Henning Thygesen

Knut Henning Thygesen krever oppgjør for opprydding etter oljesøl.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Men ikke nok med det, Thygesen vil også presentere kravet om en langt bedre oljeberedskap langs Sørlandskysten. Solheims besøk i de to Agderfylkene dreier seg mye om kystpolitikk. I Risør var Solheim på besøk hos elever som har forsket på hummeren i Risør.

Les også: Stort oljefunn på Vårøy

Forsket på hummer

Elevene orienterte om arbeidet som gjøres for å ta vare på strandsonen, og det biologiske mangfoldet i havet. Ordfører i Risør, Knut Henning Thygesen, krever bedre oljevernberedskap langs Sørlandskysten.

Under besøket i Agder-fylkene besøker Solheim også Lyngør fyr, der han blir presentert for problemet med manglende vedlikehold av staatens gamle fyrstasjoner

Dårlig isberedskap

De siste årene har Sørlandskysten blitt rammet etter Full-city -ulykken og havariet av Godafoss utenfor Hvaler.

I dag møtte Thygesen Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim med klare krav om bedre beredskap i dårlig vær.

Og Solheim innrømmer at norskekysten ikke har god nok oljevernberedskap for is:

– Jeg er enig i at vi selvsagt må lete etter hvordan dette kan bli enda bedre. Denne ulykken med Godafoss på Hvaler viste jo en dramatisk ting og det er at vi har ikke noen ordentli oljevernberedskap i is. Dessverre så finnes ikke det noe annet sted i verden heller, sa Solheim.

Solheim besøker også Flekkerøya i Krfistiansand, der sjøboder/hytter er et brennhett tema. Men dette besøket finner først sted 6.april.

Nytt oljesøl oppdaget

Og mens Solheim er på besøk i den sørlandske skjærgården, kommer meldingen om at Statens Naturoppsyn og Skjærgårdstjenesten har funnet det hittil største påslaget av olje etter Godafoss-havariet.

Oljen er funnet like øst for Lindesnes fyr ved Vårøy.