Sørlandet sykehus: Oppsiktsvekkende medisinske funn

Kreftleger ved Sørlandet sykehus har oppdaget at en type kreftmedisin også virker mot nervesmerter. Det opplyste sykehuset på en pressekonferanse fredag.

Sørlandet sykehus presenterer ny medisinsk forskning

Sørlandet sykehus innkalte til pressekonferanse ved kreftavdelingen fredag for å presentere nye medisinske funn mot nervesmerter.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

Innovasjonsselskapet Inven2 har på vegne av Sørlandet sykehus inngått avtale med det globale farmasiselskapet Merck KGaA, og hensikten er å teste og videreutvikle medikamentene slik at smertepasienter kan dra nytte av behandling med denne kreftmedisinen.

Christian Kersten

Overlege Christian Kersten sier oppdagelsen kan hjelpe mange pasienter med nervesmerter.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

– Vi mener vi står overfor et nytt prinsipp for behandling av nervesmerter.

Det sier leder ved Senter for kreftbehandling ved Sørlandet sykehus, Svein Mjåland.

Sammen med overlege Marte Cameron og overlege Christian Kersten står han bak oppdagelsen av kreftmedisinens nye virkning.

Smerter forsvant etter én time

Oppdagelsen ble gjort på en pasient som hadde store isjiassmerter som følge av en kreftsvulst som vokste inn i nervestrukturer i bekkenet.

– For omkring fem år siden gjorde vi en bemerkelsesverdig observasjon ved Senter for kreftbehandling. En pasient hadde en svulst i bekkenet som presset på isjiasnerven. Dette ga kraftige smerter og stråling ned i foten, sa Mjåland på pressekonferansen.

Smertene ble borte da pasienten fikk behandling med en spesiell type kreftmedisin kalt EGFR-hemmere.

– Da vi ga Erbitux kom det en endring. Etter bare én time var smertene komplett borte. Vi fortsatte å behandle med medisinen. Svulsten ble ikke mindre, men hver gang pasienten fikk stoffet så forsvant smertene, forteller Mjåland.

Pasienten forble smertefri selv om svulsten etter hvert fortsatte å vokse.

Mistenkte placebo

Ifølge Mjåland ga sykehuset på et tidspunkt pasienten saltvann for å påse at det ikke dreide seg om såkalt placeboeffekt.

– Hva har dere gitt meg i dag, spurte pasienten, fortalte Mjåland.

Pasienten fikk smertebehandling med legemiddelet Erbitux i to år. Kreftsvulsten startet etter hvert å vokse, men pasienten opplevde smertelindring gjennom sykdomsforløpet.

– Vi har opplevd at pasienter med smerter tilsvarende 9 på en skala til 10 blir smertefrie eller tilnærmet smertefrie etter få dagers behandling. Vi antar at kreftmedisinen blokkerer smertesignaler fra skadede nerver. Funnene våre bør raskest mulig testes ut i kontrollerte studier, sier Kersten i pressemeldingen.

Kunne slutte med morfin

Marte Cameron

Overlege Marte Cameron har vært med på oppdagelsen.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

Ifølge Mjåland har totalt 18 personer blitt behandlet på lik måte. 16 av disse har helt sikkert respondert ved å nærmest bli fri for nervesmerter.

Overlege Marte Cameron fortalte om et annet sykdomstilfelle under pressekonferansen. En person med blærekreft hadde prøvd omtrent alt av medisiner i et forsøk på smertelindring. Han fikk en «dødelig dose » med morfin, men hadde likevel store smerter.

– Da vi ga ham denne medisinen ble smertene redusert fra en nivå på 10 og ned til 0 på få timer. Han halverte morfindosen på kort tid. Han kunne sikkert ha sluttet med morfin, men kunne ikke på grunn av abstinenser, sa Cameron.

Kan ha effekt i flere pasientgrupper

Smerter forårsaket av nerveskade forekommer relativt hyppig, og medfører ofte betydelige plager for pasientene.

Om lag fem prosent av den vestlige befolkning har kroniske nervesmerter.

– Behandling med vanlige smertemedisiner har dessverre dårlig effekt på nevropatiske smerter, som for eksempel isjias, helvetesild og nervesmerter etter cellegiftbehandling. Vi har observert smertestillende effekt hos totalt 17 pasienter med ulike nervesmerter. Videre forskning må avklare hvor mange av smertepasientene som kan ha nytte av behandlingen, hvor lenge behandlingen bør vare og hvilke langtidsbivirkninger som eventuelt kan oppstå, sier Mjåland i pressemeldingen fra sykehuset.

Fornøyd sykehusdirektør

Teamet ved Sørlandet sykehus håper smerteforskere i Norge kan komme i gang med kliniske studier i løpet av 2014.

De har vært i dialog med ledende nasjonale smertespesialister, og har offentliggjort funnene i fagtidsskrifter og på fjorårets verdenskongress for smertebehandling.

– Dette er resultatet av langsiktig satsing på å bygge opp et dyktig miljø for kreftbehandling og forskning ved Sørlandet sykehus. Oppdagelsen vil kunne komme mange pasienter over hele verden til gode.

Det sier sykehusdirektør Jan-Roger Olsen.

Norges hittil største lisensavtale

Avtalen som Inven2 har inngått med Merck KGaA på vegne av sykehuset, gir selskapet rett til utvikling og salg av nye legemidler basert på den patenterte oppdagelsen.

Dette er Norges hittil største lisensavtale mellom et innovasjonsselskap og industri, ifølge pressemeldingen fra sykehuset.

Ifølge Sørlandet sykehus har man inngått en milliardavtale med det globale farmasiselskapet Merck KGaA

– Den økonomiske rammen for utviklingsperioden de neste årene er på 800 millioner kroner i milepælsbetalinger. I tillegg kan det komme tre milliarder kroner i inntekter på royalties i patentenes levetid, dersom produktene blir en suksess, opplyser sykehuset.

Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus Kristiansand

Forskningen ved Sørlandet sykehus har foregått her ved Senter for kreftbehandling i Kristiansand.

Foto: Per-Kåre Sandbakk