NRK Meny
Normal

Anbefaler tre sykehus i Agder

Ett hovedsykehus i Kristiansand, og nærsykehus med begrensede akuttfunksjoner i Arendal og Flekkefjord. Det er anbefalingen fra prosjektgruppen.

Per Torgersen

Prosjektleder Per W. Torgersen har landet på å ha tre sykehus på Agder. Ett hovedsykehus i Kristiansand, og såkalte nærsykehus i Flekkefjord og Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I dag ble den reviderte utviklingsplanen for Sørlandet Sykehus 2030 lagt frem.

– Jeg anbefaler i dag omstilling til ett hovedsykehus i Kristiansand og nærsykehus i Arendal og Flekkefjord, sier prosjektleder Per W. Torgersen.

Dermed går han bort fra sin egen anbefaling fra i fjor, der han mente det burde bare være ett stort sykehus i Kristiansand. Resten av Sørlandet skulle i stedet få regionale helsesentre. Nå skal altså både Arendal og Flekkefjord ha tittelen nærsykehus.

Det har gått nesten ett år siden den foreløpige anbefalingen og en foreløpig prosjektrapport ble sendt på høring.

– Ved å opprettholde sykehusdrift tre steder oppnår vi stor fleksibilitet, som er nødvendig når vi planlegger med så lang horisont som 15–20 år, sier prosjektlederen.

Foreslår avvikling av fødeavdelingene

I den reviderte sykehusplanen foreslås det å begrense akuttfunksjonene både i Arendal og Flekkefjord for å styrke fagmiljøet i Kristiansand. På sikt innebærer det å avvikle fødetilbudene ved Arendal og Flekkefjord sykehus.

– På sikt tror vi det er en riktig løsning å samle fødetilbudet på et sted i likhet med akuttkirurgi. Så vil det være akuttfunksjoner for store grupper av indremedisinske pasienter alle tre steder. Det betyr at folk flest som feiler vanlige ting fortsatt vil få et godt tilbud lokalt, sier Torgersen.

– Bedre konklusjon nå

I februar 2014 presenterte sykehuset planene for Sørlandet sykehus for 2030 som konkluderer med at et nytt storsykehus for hele landsdelen må ligge i Kristiansand og nåværende sykehustomt i Arendal er ikke egnet for videreutvikling og bygging av et nytt storsykehus for hele Sørlandet.

Skisse for mulig utbygging av sykehuset i Kristiansand

Skisse for mulig utbygging av sykehuset i Kristiansand.

Foto: Skisse fra rapport

– Vi har holdt på med utredning i to år nå. Det siste året har vi fått nye analyser, vurderinger og høringsuttalelser. Det foreligger nå en grundigere drøfting av problemstillingene og tror derfor vi har en bedre konklusjon nå enn for ett år siden, sier Torgersen.