Stoler ikke lenger på bussene

Anja Christensen (30) ble "forbikjørt" av tre busser da hun ventet på bussholdeplassen, og hun måtte vente i 1 1/2 time før det kom en buss som tok henne med. Nå har hun sett seg lei på overfylte busser og ser seg nødt til å kjøre bil til jobben.

Anja Christensen

Anja Christensen er lei av å vente på bussene og velger bilen.

Foto: Rebecca Trondsen / NRK

Christensen som bor i Grimstad og jobber i Lillesand har ved flere anledninger opplevd at bussen kjører forbi holdeplassen hvor hun står og venter.

Bussene er så fulle av passasjerer at de bare passerer holdeplassene uten mulighet til å ta på dem som venter.

Lei av å vente

Ved en anledning så hun tre busser som kjørte forbi henne og det endte med at hun måtte vente i 1 1/2 time før det kom en buss som hadde plass til henne. Hun var da på vei for å hente sønnen i barnehagen.

– Det endte med at jeg måtte ringe rundt til flere familiemedlemmer for å få hjelp til å hente sønnen min, sier hun til NRK.

Til slutt ble hun så lei at hun ba arbeidsgiveren sin om å gå en time før for å kunne ta en buss som ikke var så full for å være helt sikker på at hun rakk å hente sønnen i barnehagen.

Velger bilen

Men nå har Christensen valgt å kjøre bil til jobb. Hun stoler ikke lenger på bussene.

Det er spesielt bussene som går halv fire og klokka fire om ettermiddagen som oftest er fulle, ifølge Christensen.

Tar saken politisk

Andreas Brovig

Andreas Brovig (KrF) har fått flere henvendelser fra folk som klager på busstilbudet mellom Kristiansand of Arendal. Nå krever han at det blir gjort noe med problemet.

Foto: Øivind Eskedal / NRK

Andreas Brovig i Lillesand KrF forteller til NRK at han har fått flere henvendelser fra personer som mener busstilbudet i Aust-Agder er for dårlig.

Han forteller om busser, spesielt på morgenen og ettermiddagen som er fulle, og der passasjerer blir stående igjen på bussholdeplassen fordi det ikke er plass på bussen.

Ifølge Lillesandsposten ble ti personer stående på et busstopp i Lillesand fredag forrige uke da en av morgenbussene til Kristiansand kjørte videre, fordi det ikke var plass.

Brovig tar nå saken opp med fylkeskommunen der han reiser problematikken rundt spesielt linje fem som går mellom Kristiansand og Arendal.

Beklager

Ola Olsbu

Plan og samferdselssjef i Aust-Agder fylkeskommune, Ola Olsbu, forteller at det er fylkeskommunen som har det overordnede ansvaret for busstilbudet i fylket.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Plan og samferdselssjef i Aust-Agder fylkeskommune, Ola Olsbu, forteller at det er fylkeskommunen som har det overordnede ansvaret for busstilbudet i fylket.

Han beklager hendelsen Christensen refererer til.

– Det er ikke akseptabelt å bli forbikjørt av bussen, men samtidig kan det være en forklaring på dette som jeg ikke kjenner til. Hva som har skjedd i dette tilfellet, vet jeg ikke, sier Olsbu som bekrefter at Timeekspressens linje fem, som går mellom Arendal og Kristiansand, er spesielt utsatt for kapasitetsproblemer, da spesielt morgenrutene og ettermiddagsrutene.

– Men det er så mye trafikk på den ruta at det i enkelte tilfeller settes opp noen direktebusser som fylles opp i Kristiansand og som kjører helt til Grimstad før de slipper av passasjerer. Dette kan være en del av forklaringen, men da foreligger det også et informasjonsbehov overfor publikum. Ingen liker å bli forbikjørt av bussen, sier Olsbu til NRK.

– Vi kommer til å ta tak i saken og skal gi et fyldig svar til fylkestinget på hva som er status i saken, forteller han.

Hvem har ansvaret for å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet på bussene i Aust-Agder?

– Aust-Agder fylkeskommune har det overordnede ansvaret. Nettbuss Sør er en av flere selskaper som kjører på oppdrag for oss. Nettbuss Sør er de som har ansvar for linje fem så de har også et ansvar for at det er nok kapasitet på bussrutene. Vi kommer til å ha tett dialog med nettbuss for å gjøre dette best mulig, sier han.

Ikke plassgaranti

Administrerende direktør i Nettbuss sør, Ole Engebret Haugen, sier busselskapet ikke har plassgaranti til de som står og venter på bussholdeplassene.

– Vi har ikke plassgaranti, så det blir ikke automatisk satt opp ekstra busser på avganger, sier han.

Han sier at selskapet vil diskutere saken med fylkeskommunen.

– Dette må vi gå gjennom og ha en dialog med Aust-Agder fylkeskommune på. Vi har gode trafikktall på disse avgangene og vi vil se på om dette er enkelthendelser eller om dette skjer hver dag, sier han.