Kan ha funnet giftampuller fra krigen

Flere ampuller med det som trolig er cyanid, eller blåsyre, ble denne uka funnet av to metallsøkende kompiser i Mandal.

Giftampuller - trolig blåsyre

Ampullene ligner på tidligere funn av giftampuller fra 2.verdenskrig, gjort andre steder i landet.

Foto: Bjarne Uleberg / Privat

Mandalsmannen Bjarne Uleberg og en kamerat var ute på ett av sine mange søk med metalldetektor da de fant noe som ved første øyekast ikke så spesielt farlig ut.

En mengde forskjellige beholdere av ulik karakter ble hentet opp fra bakken og bragt hjem til Uleberg, forteller han til NRK.

Trolig svært giftig

Da kameratene kom hjem og fikk vasket det de hadde funnet, tok Uleberg bilde av objektene og la dem ut på facebooksidene til Metalldetektor i Norge.

Da kom forslagene raskt om at ampullene trolig inneholder det svært giftige stoffet cyanid, eller blåsyre.

Ampuller

Disse beholderne er nummerert. Foreløpig er det ikke kjent hva de inneholder.

Foto: Bjarne Uleberg / Privat

– Det var da det gikk opp for oss hvor farlig funnet var, forteller Uleberg.

Han ønsker ikke å fortelle nøyaktig hvor funnene ble gjort, bare at det var i mandalsområdet.

– Det kan tiltrekke seg folk, og det kan være litt farlig hvis de begynner å lete på samme plass, så jeg har ikke lyst til å si noe mer enn det, påpeker han.

På befaring med politi og Forsvaret

Funnet ble gjort tirsdag kveld, og Uleberg skulle kontakte politiet neste dag. Før han fikk gjort det, ringte politiet ham, trolig etter tips fra publikum. Etter å ha gjennomgått funnstedet sammen med to politibetjenter, ble også Forsvaret koblet inn.

Ampull

Baksiden av beholderne har forskjellig typer tekst.

Foto: Bjarne Uleberg / Privat

De kom fra Kristiansand, gjennomgikk funnene og funnstedet sammen med Uleberg, og tok med seg funnene tilbake til Kristiansand, forteller han.

Operasjonsleder Martin Ugland i Agder politidistrikt opplyser at funnet er levert inn til Forsvaret, men at det foreløpig ikke er kjent hva beholderne inneholder. Torsdag er det planlagt at politiet, Forsvaret og Mandal kommune skal undersøke det spesielle funnet nærmere.

Martin Ugland

Verken politi eller Forsvaret vet hva beholderne fra funnet inneholder, sier operasjonsleder Martin Ugland i Agder politidistrikt.

Foto: Per-Kåre Sandbakk/NRK

Kunne gått galt

Bjarne Uleberg og kameraten priser seg nå lykkelige over at ingen av ampullene ble knust, verken under graving eller transport hjem.

Blåsyre er en svært sterk og meget hurtig virkende gift. Allerede i løpet av noen få sekunder kan en litt større mengde blåsyre fremkalle døden.

Helmer Fjellvåg og Bjørn Pedersen / Store norske leksikon

Hvis det er cyanidampuller, kunne det gått virkelig ille dersom en av ampullene hadde blitt knust.

Ifølge Store norske leksikon er blåsyre en «...svært sterk og meget hurtig virkende gift. Allerede i løpet av noen få sekunder kan en litt større mengde blåsyre fremkalle døden. Forgiftningen kan skje gjennom åndedrettsorganene, ved berøring med huden eller gjennom fordøyelsessystemet. Under den annen verdenskrig ble blåsyregass i enkelte konsentrasjonsleire fremstilt ved reaksjon mellom syre og cyanid (gasskammer) og brukt til masseutryddelse. I dag gis blåsyre intravenøst ved fullbyrdelse av dødsdommer i enkelte land.»

– Hvis det er så farlige stoffer som det ser ut til, er det flaks at vi sitter her i dag, sier Bjarne Uleberg.

Ampuller

Beholderne som ble funnet var svært forskjellige i både form og farge.

Foto: Bjarne Uleberg / Privat

Tips om hva det er

Etter at artikkelen ble publisert, har flere lesere tipset NRK om hva de gjennomsiktige ampullene ble brukt til.

Det ser ut til å være ampuller som ble brukt til å påvise stridsgass. Kjemikaliene inni ampullene reagerer med å avgi farge, avhengig av hva slags stridsgass som eventuelt ble benyttet.