Jubler over veivalg

Ordførerne i Valle og Bykle er strålende fornøyd med at samferdselsministeren vil satse på E134 som ny hovedvei mellom øst og vest.

Steinar Kyrvestad og Jon Rolf Næss

Ordførerne i Setesdalskommunene Valle og Bykle tror en satsing på E134 vil by på nye muligheter for kommunene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fredag ble det klart at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ønsker å satse på Europavei 134 som ny hovedvei mellom øst og vest i Sør-Norge.

Ordfører i Valle kommune, Steinar Kyrvestad (Ap) er glad for ministerens valg.

– For øvre Setesdal er E134 mye viktigere enn E18 og E39, sier han.

Det begrunner han med at E134 åpner forbindelsen fra Setesdal til Stavanger, Bergen, Haugesund og østover mot Oslo og Drammen.

– Gir nye muligheter

Både Kyrvestad og ordføreren i nabokommunen Bykle, Jon Rolf Næss (Ap), tror en satsing på denne veien vil by på nye muligheter for kommunene i Setesdal.

– Bergen, Haugesund og Grenlands-området er markeder som har vært nesten utilgjengelige for oss på grunn av fjelloverganger og dårlig vei. Satsing på denne veien vil gi oss nye muligheter spesielt innen reiseliv og turisme, sier han.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen begrunner sin anbefaling om å satse på E134, med at veien vil innebære betydelige kutt i reisetid.

– Viktig for å opprettholde folketallet

Næss tror også ny E134 vil være med på å dempe negativ utvikling i innlandskommunene.

– For oss har det vært en kamp å opprettholde folketallet og å få til næringsutvikling i kommunen. Når det gjelder dette, vet vi at det er en ting som er viktigere enn mye annet, og det er samferdsel. Derfor er dette en kjempegave for oss, sier han.

Bergen-Oslo kart

Mye tyder på at dette blir den nye hovedveien mellom vest og øst i Sør-Norge.

Foto: Stiftelsen Aksjon Bedre Vei

Noen frykter at en satsing på E134 vil gå utover videre satsing på E18 og E39. Om det skjer, håper Kyrvestad at E134 vinner.

Ordfører Næss håper på videre satsing både på E18, E39, og Rv. 9. Sistnevnte går opp Setesdalen og møter E134 ved Haukeli.

Stortingsrepresentant for Vest-Agder, Åse Michaelsen (Frp), sier at en satsing på E134 ikke vil få konsekvenser for E18 og E39.

– Dette er ikke et valg mellom det ene eller andre. Dette er et valg som tas for framtida. Disse veiene skal tjene helt forskjellige samfunnsoppgaver, sier hun.

Den endelige beslutningene skal tas i Nasjonal transportplan, men anbefalingene til samferdselsministeren står klar.

I dag ble det kjent at samferdselsministeren vil satse på E134 som ny hovedvei mellom øst og vest. Det kan få store konsekvenser for Sørlandsbanen.