Ja til Gartnerløkka

Det politiske flertall i Kristiansand bystyre sier ja utbygging av Gartnerløkka. Vedtaket ble gjort med 40 mot 31 stemmer. Bystyret ber nå Samferdselsdepartementet starte kvalitetssikringen av prosjektet til 3,1 mrd. kr. Samtidig skal bystyret nedsette en lokal gruppe som skal gå gjennom planene.