Minst ti år til byggestart av ny ringvei

Det vil ta over ti år før byggingen av den ytre ringveien rundt Kristiansand kan starte, ifølge veiselskapet Nye Veier.

Ytre ringvei Kristiansand

Ringveien rundt Kristiansand havner langt nede på Nye Veiers liste over hvilke veiprosjekter som skal prioriteres.

– Liten nytteverdi

– Det er vanskelig å finne plass til ringveien de første ti årene, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planprosesser og samfunnskontakt i veiselskapet Nye Veier.

På styremøte i veiselskapet har styret gått gjennom porteføljen på nytt. Og de har kommet frem til at ytre ringvei rundt Kristiansand har lite nytteverdi sammenlignet med andre prosjekter, dermed havner det langt nede på prioriteringslista.

Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planprosesser og samfunnskontakt i veiselskapet Nye Veier

Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planprosesser og samfunnskontakt i veiselskapet Nye Veier.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det er vurderinger knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap som teller når vi prioriterer hva som skal bygges først. Ytre ringvei havner nede på lista fordi det er ikke blant de beste prosjektene når det kommer til kost og nytte, sier Hobbesland.

– Ytre ringvei er et veldig dyrt prosjekt, og er en omkjøring rundt Kristiansand. Den har lite samfunnsøkonomisk nytteverdi sammenlignet med andre prosjekter, slik vi ser det. Nytten for trafikantene er begrenset. Derfor vil det trolig ta over ti år før byggingen av den ytre ringveien rundt Kristiansand kan starte, utdyper han.

Avlaste dagens europavei

Den 11,5 km lange veien skal avlaste E18 og E39 som i dag går gjennom sentrum. Reisetiden vil gå fra dagens 8,2 minutter til 5,7 minutter. Prisen er beregnet til 6,2 milliarder kroner. Kostnadene for Ytre ring er basert på de anslagene som Statens vegvesen har gjort tidligere i år.

Hobbesland tror ikke veiprosjektet droppes, selv om det kan ta tid.

– Vårt klare oppdrag er å bygge alle prosjektene i porteføljen vår, så vi planlegger å bygge alt innen 20 år, sier Hobbesland.