Hopp til innhold

Ytre ringvei skal gå i tunnel under Kjerrane

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, er glad for at den nye ringveien rundt Kristiansand skal gå i tunnel ved Kjerrane.

Harald Furre

Harald Furre mener man samlet sett har vi fått en god løsning som vil gi regionen en flott og fremtidsrettet vei (Arkivfoto).

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Kommunaldepartementet offentliggjorde i dag hvor den nye europaveien fra Vige i Kristiansand til Volleberg i Songdalen skal legges. Veien skal gå i tunnel under friluftsområdet Kjerrane.

Dermed går departementet inn for den dyreste løsningen i et av områdene som har vært mest diskutert i forbindelse med bygging av ny ringvei.

– Jeg er svært glad for at det blir tunnel ved Kjerrane. Det sikrer viktige naturverdier som betyr mye for folk i Kristiansand og Songdalen. Ekstrakostnaden er uten tvil lavere enn verdien av naturen, sier Harald Furre i en pressemelding.

Føler seg hørt

Politikerne i bystyret i Kristiansand, i kommunestyret i Songdalen og i fylkestinget gikk inn for tunnel ved Kjerrane, og Furre sier han er glad for at kommunalministeren har hørt på de lokale politikerne.

– Også resten av beslutningen om hvor veien skal gå er i tråd med kompromissforslaget som ble forhandlet fram under meklingen hos fylkesmannen i høst, sier Furre.

Den omstridte ytre ringveien skal bygges rundt Kristiansand for å avlaste E18 og E39 som går gjennom sentrum.

Slik ble planene for ny ringvei i Kristiansand presentert sommeren 2015.

Økt støyskjerming

Departementet har videre avgjort at det blir en dagsone gjennom Vågsbygdmarka på nesten 600 meter.

Traseen trekkes lenger nord mot Mjåvann industriområde enn det vegvesenet opprinnelig foreslo.

Ved Rossevannsbekken blir det bru og ikke tunnel.

Departementet sier videre i avgjørelsen at det skal bli støyskjerming med høyere nivå enn planlagt for dagsonene ved Breimyr, i Vågsbygdmarka og ved Rossevannsbekken.

Mye å ta hensyn til

Det er ennå ikke avgjort hvor kryssingspunktet ved Rossevannsbekken endelig skal plasseres. Det skal fastsettes i arbeidet med reguleringsplan.

Plasseringen skal velges ut fra en avveining mellom å ta best mulig vare på kulturminnene, friluftslivsområdene, drikkevannet og boligbebyggelsen, skriver departementet.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gestikulerer med hendene

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Samlet sett har vi fått en god løsning som vil gi regionen en flott og framtidsrettet vei. Ringveien rundt Kristiansand og fire felt videre vestover vil bety svært mye for Sørlandet, sier Harald Furre.

– God balanse

Strekningen planlegges som en firefelts vei med hastighet 110 km/t. Prosjektet har en beregnet kostnadsramme på 8,3 milliarder kroner.

– Gjennom dette vedtaket har vi funnet en god balanse mellom hensynet til nærfriluftsområder, landskap og natur, og hensynet til gode trafikale løsninger og økonomi, sier kommunalminister Jan Tore Sanner.

Kart vedtatt ringvei Kristiansand

Kartillustrasjon av den vedtatte korridoren.

Foto: Statens Vegvesen