Hopp til innhold

Ingen planer om nytt fengsel på Sørlandet

Regjeringen har ingen planer om noe nytt storfengsel på Agder, sier statssekretær.

Fengsel

Norge mangler soningsplasser og nytt storfengsel skal bygges. Flere sørlandskommuner håper de får et fengsel, men nå sier regjeringen at det ikke foreligger planer om et nytt Agder-fengsel.

Foto: Wirsching, Anne / Anne Wirsching/NRK

– Det foreligger ingen planer om å etablere fengsel i Agder. Justis- og beredskapsdepartementet vil ha en enhetlig plan for hele landet før vi går videre med Agder, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) til Fædrelandsvennen.

Ønsket av flere sørlandskommuner

Den forrige regjeringen gikk langt i å antyde at det neste store fengselet i landet skulle bygges i Vest- eller Aust-Agder. Dette skulle bli den største statlige satsingen i landsdelen siden byggimngen av Universitetet i Agder.

Flere kommuner på Sørlandet har posisjonert seg for å få det nye fengselet bygget i nettopp sin kommune.

Lillesand er en av kommunene som har tomt klar til et nytt fengsel på Kjerlingland.

Mens fylkesmann i Aust-Agder Øystein Djupedal har sagt at et nytt fengsel må plasseres i indre Agder.

Evje har stått frrem som et alternativ, og det forslaget har fått støtte fra flere hold.

Mens konsulentselskapet Rambøl har pekt på Vennesla som et godt alternativ.

– Valgflesk

Justisminister Grete Faremo sa at det burde bli bygget et fengsel på Sørlandet, men hun satte aldri noe dato eller presenterte noen faktiske planer.

Statssekretær Brein-Karlsen sier disse løftene må ha vært valgflesk.

– Da vi i den nye regjeringen kom til justisdepartementet, fantes det ingen planer, selv om Faremo forsøkte å gi inntrykk av det, sier Brein-Karlsen til Fædrelandsvennen.

Faremo sier til avisen at den rødgrønne regjeringen gjorde et formelt vedtak i august/ september, og at en konsekvensutredning om fengselsforholdene i landet viste at behovet var størst på Agder.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen kan ikke garantere at regjeringen skaffer landsdelen et nytt fengsel. Men han vil heller ikke avskrive at en nye utredning vil komme frem til at det blir bygget.