Hopp til innhold

Ingen kommuner har asbest-godkjenning

Ingen kommuner i Agder har godkjenning til å reparere brudd i vann- og avløpsnettet, dersom rørene er laget av kreftfremkallende asbestsement. Arbeidstilsynet frykter for ansattes helse.

Asbest

Ved akutte brudd i ledningsnettet er det ofte kommunens ansatte som sendes på oppdraget. Da er det viktig at de har kunnskap og gode rutiner, ifølge Arbeidstilsynet (Arkivfoto).

Foto: FOTO: KRISTER SORBO / VG, Krister Sørbø / NTB scanpix

Arbeidstilsynet har sendt brev til alle landets kommuner for å minne dem om hvilke krav som gjelder når man skal fjerne eller reparere asbestsementrør.

Asbest er helseskadelig for dem som gjør dette arbeidet, og man må ha kurs og godkjenning fra Arbeidstilsynet for å utføre slikt arbeid. Likevel har ingen kommuner i Agder en slik godkjenning per dags dato, sier senioringeniør Kristin Pedersen i Arbeidstilsynet.

Kristin Pedersen

Yrkeshygieniker Kristin Pedersen i Arbeidstilsynet.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

– Vi vet at mange kommuner har asbestsementrør og vi vet at det av og til oppstår akutte situasjoner med brudd i ledninger som må rettes opp i.

Vi ser at ingen kommuner i Agder har tillatelse til å sanere asbest og vi er redde for at de ansatte jobber uten å beskytte seg tilstrekkelig, sier Pedersen.

Farlig å puste inn

Asbest kan blant annet kan være kreftfremkallende. Først og fremst er det farlig å puste inn støv med asbestfibre i.

– Puster man dette inn kan det føre til lungekreft og jo mer man puster inn, jo større er faren, sier Pedersen.

En del kommuner bruker egne firma som har godkjenning til å utføre planlagt vedlikehold og utskiftning av gamle rør. Men når det plutselig skjer brudd i gamle vannrør, er det ofte kommunens egne som sendes på jobben.

– Det er ikke ofte, men det skjer av og til. Da er det kjempeviktig at de som gjør jobben har riktig opplæring og har gode rutiner for hvordan man jobber og beskytter seg.

– For å være i tråd med reglene må kommunen da ha søkt om tillatelse. Når man får tillatelsen sjekker vi også at de rutinene kommunen følger er i henhold til regelverket, sier Pedersen.

Gjørme blir til støv

Ofte er det gjørmete når man graver seg ned til vann- og avløpsrør og sand og jord fester seg til sko og utstyr. Dersom man da hopper i bilen med gjørmete støvler og setter på vifta, vil støv med asbestfibre kunne virvle opp i lufta og havne i lungene.

– Er kommunene bare slumsete med å søke, eller er de ikke klar over problemstillinga?

– Det er vanskelig å si. Vi vet at noen kommune har hatt folk på kurs, slik at de har fått opplæring. Men samtidig har vi ikke noen oversikt over hvilke rutiner kommunene følger, siden vi ikke har fått noen søknader.

Kurs og tillatelse må fornyes hvert tredje år. De kommunene som ikke gir tilbakemelding til Arbeidstilsynet vil få et brev der de må redegjøre for hvordan de sanerer asbest, både i sine bygg og i vann- og avløpsnettet.