I disse byene blir bussene grønnere

Flere norske byer er godt i gang med å bytte ut bussparken med kjøretøy som går på fornybar energi.

Buss Kristiansand

Bussene i Kristiansand vil fra neste sommer være tilnærmet fri for fossilt brensel.

Foto: NRK Sorlandet

Én av byene som har kommet langt, er Kristiansand. Planen er at bussdriften fra neste sommer skal være tilnærmet fossilfri. Agder Kollektivtrafikk har krevd elbusser og biodiesel når Boreal overtar for Nettbuss 1. juli neste år.

– Det vil gi en stor miljøgevinst, sier administrerende direktør i AKT, Siv Wiken.

AKT har også bedt om opsjon på fossilfritt drivstoff og ren elbuss på to av linjene.

Kontinuerlig arbeid

– Akkurat nå tester vi ut fem busser som går på batterier i trafikken i Rogaland, sier administrerende direktør i Kolumbus, Odd Askland.

Kolumbus, har ansvar for kollektivtrafikken i Rogaland og har som mål om å bli fossilfri innen 2025.

Også i Oslo jobber de med å bli fornybar om noen år. De har satt seg som mål å bli dette innen 2020.

– I høst skal vi starte testing av elbuss i trafikken i Oslo-området. Allerede kjører undergrunnsbanene og trikkene på fornybar drivstoff, forklarer pressevakt i Ruter, Øystein Dahl Johansen.

Øystein Dahl Johansen

I Oslo jobber de med å bli fornybar om noen år. De har satt seg som mål å bli dette innen 2020.

Foto: Birgitte Heneide / Fotograf Birdy

I Trondheim skal de skrive kontrakt etter en ny anbudsrunde til sommeren.

– Vi har som mål å bli fossilfri innen august 2019, sier administrerende direktør i AtB, Janne Sollie.

Flere ruter

– Dette gjør vi fordi vi er optimistiske til å få Kristiansand tilnærmet fossilfritt fra sommeren 2018, sier Wiken i AKT.

Siv Elisabeth Wiken

– Vi får hybridbusser på de bynære rutene våre, og det kommer flere ruter i kristiansandsområdet, forklarer Siv Wiken i AKT.

Foto: NRK

Hun lover mindre busstøy og bedre rutetilbud i kristiansandsområdet når det nye selskapet overtar 1. juli neste år.

– Vi får hybridbusser på de bynære rutene våre, og det kommer flere ruter i kristiansandsområdet, forklarer Wiken.

Kortere reisetid

Boreal har fått ansvaret for å frakte 10 millioner busspassasjerer årlig, og kontraktslengden er på sju år med opsjon på ytterligere tre år, forklarer Wiken til NRK.

– Dette vil bety et betydelig lavere CO₂-utslipp, mindre støy og de reisende merker at det kommer flere busser og kortere reisetid på noen av de bynære rutene våre, lover Wiken.

En nye bussoperatør får ingen betydning for bussprisene, sier direktør Wiken i Agder Kollektivtrafikk, men er opptatt av at de trenger en god oppstartsperiode med Boreal.