Hopp til innhold

Høyre vil innføre sommerskole

Barn i grunnskolen i Kristiansand lærer så lite, at de også bør gå på skole om sommeren. Det mener Høyres ordførerkandidat i byen.

Harald Furre

Harald Furre (H) ønsker å innføre sommerskole i Kristiansand.

Foto: Elise Rønnevig Andersen / NRK

Elevene i Kristiansand har dårligere skoleresultater enn andre norske storbyer. Det vil Høyres ordførerkandidat i Kristiansand, Harald Furre, gjøre noe med.

Treukers frivillig sommerskole for ungdomsskoleelever er løsningen, dersom Høyre får viljen sin.

Tror på stor respons

– Vi har behov for å legge lista høyere enn det vi klarer å lære barna i løpet av ti års skolegang. Vi tror dette er ett av flere tiltak for å heve læringsresultatene i Kristiansand.

Han utdyper:

– I Kristiansand ligger skoleresultatene på landsgjennomsnittet, men sammenlignet med resten av landets storbyer så ligger vi på bunn.

Furre sier sommerskolen skal være en blanding av skole og lek. Tilbudet er frivillig.

– Ja, det er absolutt frivillig. Mange elever går på skolefritidsordningen, som er et rent fritidstilbud. Vi har sterk tro på at det vil være etterspørsel etter et tilbud med litt mer innhold.

I Oslo går i år 18 000 elever på sommerskole. Oslo kommune tester ut en ny stipendordning for elever som får strykkarakter i matematikk og naturfag. De som deltar på sommerskolens eksamenskurs og består, vil få stipend fra kommunen. Høyre har også i Stavanger tatt til orde for sommerskole. Furre mener derfor at tilbudet også bør appellere til ungdom på Sørlandet.

– Ikke kun for folk med tykk lommebok

Ordførerkandidaten er opptatt av at sommerskolen skal være et tilbud for alle, uansett størrelse på lommeboka.

– Her vil alle få muligheten. Det vil ikke kun være folk med tykk lommebok som får anledning. Det vil være ekstra viktig å sørge for at de med lite ballast og svake faglige resultater, også skal lov til å gå på sommerskolen.

Hvorvidt en sommerskole vil gi synlige resultater, er foreløpig usikkert.

– Jeg har ikke sett noen klare målinger på at sommerskoledeltakelse bidrar til skoleresultater, men jeg opplever at det er ett av mange tiltak som trengs for å heve resultatene i skolen, sier Furre.

Han sier kommunen vil stå for mesteparten av kostnadene, dersom sommerskolen blir en realitet. Og hvis Høyre får flertall for forslaget i bystyret, ser Furre for seg å sette i gang et forprosjekt i løpet av høsten.

– I første omgang tenker jeg at vi skal greie å lage et tilbud til alle som har lyst.

Nett-TV:

Sommerskole blir stadig mer populært i Stavanger, der antallet elever har økt jevnt og trutt de siste årene. Se innslag fra sommeren 2014.

Flere unge velger å gå på sommerskole. Nesten 60 elever tilbringer denne uken på skolebenken i Sandnes for å lære matematikk. Målet er bedre karakterer, og å friske opp kunnskapene før skolestart til høsten.