Havnå fikk 16 års fengsel

Erling Mathias Havnå fra Arendal er dømt til 16 års fengsel i Høyesterett, etter Nokas-ranet og ranet mot Postens Brevsenter.

Erling Mathias Havnå

Erling Mathias Havnaa

Foto: Arne Brommeland / NRK

Dermed har Havnå fått skjerpet straffen i forhold til dommen han fikk i lagmannsretten.

Havnå ble i lagmannsretten dømt til 14 års fengsel, mens Høyesterett fredag formiddag gav Havnå en skjerping av straffen til 16 års fengsel.

Alf Henrik Christensen fra Arendal ble dømt til 11 års fengsel, noe som er en skjerping fra lagmannsrettens dom på 8 års fengsel.

 Fakta om NOKAS-saken

Norsk Kontantservice (NOKAS) i Stavanger ble ranet 5. april 2004.

Ranerne fikk med seg 57,4 millioner kroner.

Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble skutt og drept

under ranet.

13 personer ble tiltalt, 12 er funnet skyldige.

Thomas Thendrup avventer ny behandling etter at juryen i

Gulating lagmannsrett frikjente ham.

25. juni startet saken mot en vekter som ga Toska informasjon

om NOKAS.

Høyesterett startet behandlingen av straffeutmålingsankene 18.

juni og avsa endelig dom 29. juni.