Hopp til innhold

– Hasjbrukere i alle miljøer på Sørlandet

Politiet i Kristiansand er bekymret for at hasj- og marihuanabruk brer om seg i ungdomsmiljøer. Aksjoner i høst har avslørt at hasjbrukere finnes i alle miljøer. Det bekymrer også ungdommen.

Politiet i Kristiansand er bekymret for at hasj- og marihuanabruk brer om seg i ungdomsmiljøer. Aksjoner i høst har avslørt at hasjbrukere finnes i alle miljøer. Det bekymrer også ungdommen.

– Borgestadklinikken, som er ledende på rus i denne regionen, sier at cannabis har blitt et mer aktuelt problem og at de får stadig flere henvendelser på det, sier koordinator for Hasjavvenning Kristiansand, Håvard Berge.

I løpet av høsten har politiet hatt flere aksjoner på Sørlandet hvor flere titalls barn og unge har blitt hentet av politiet på grunn av mistanke om narkotikabruk.

– Mange av dem som blir tatt inn har avgitt urinprøver som har vist at de har røyket hasj. Dette har ledet opp til at flere og flere har vært inne i avhør, sier Karin Bertelsen ved ungdomsteamet i Kristiansand kommune.

Finnes i alle miljøer

– Vi ser at de som blir tatt representerer alle samfunnslag og alle miljøer. Vi sier ikke at det er mye i alle miljøer, men at det finnes i alle miljøer. Og det er bekymringsfullt, sier Bertelsen.

Karin Bertelsen

Karin Bertelsen i ungdomsteamet i Kristiansand kommune.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK
Håvard Berge

Håvard Berge, koordinator, Hasjavvenning Kristiansand.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Berge tror utbredelsen av cannabis skyldes en utvikling i samfunnet hvor stoffet ofte ufarliggjøres.

– I alle miljøer - både kristne, innen idrett og andre steder - drikkes det alkohol. Vi ser nå en utvikling der cannabis blir ufarliggjort og ofte sammenlignet med alkohol. En naturlig konsekvens av den utviklingen er ungdommene tenker at de kan de prøve det også, sier Berge.

– Er det farlig?

– Noen prøver bare én eller to ganger. Vi ser også at noen begynner og så fortsetter de med å røyke mer og mer. De får problemer på skolen, i forhold til familie og hvordan de fungerer sosialt, sier Bertelsen.

Jevnlig bruk av cannabis hindrer mental utvikling, særlig hos tenåringer.

– Når du er 16–17 år og parkerer i utviklingen blir du forbikjørt og stående igjen alene. Det har store konsekvenser, sier Berge.

Flere som prøver fortsetter

Ifølge tidligere undersøkelser er det om lag en fjerdedel av dem som prøver cannabis som fortsetter og røyke. Berge forteller at den andelen er økende.

– Andelen som fortsetter har vist seg å ha gått opp til en tredjedel. Ferske tall fra Sverige viser at andelen der som fortsetter et bruk nå er oppe i 50 prosent. Vi ser en tendens til at cannabis misbrukes i mye større grad en tidligere, sier Berge.

Sitter alene og røyker

Hittil har hasj og marihuana blitt forbundet med at folk kommer sammen i grupper og røyker, nå ser man at noen også sitter for seg selv og røyker.

– Det synes vi er spesielt bekymringsfullt. Vi er opptatt av om dette er veldig ensomme ungdommer. Vi spør oss hva som får dem til å finne ut av dette på egen hånd og sitte på gutterommet og røyker, sier Bertelsen.

Snakker om å slutte

Hasjbeslag

Hasjbeslag gjort i Søgne tidligere i år.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Unge som røyker cannabis bagatelliserer skadevirkningene og de negative konsekvensene.

– De gjør det til en ikke-farlig greie. Vi ser at det med informasjon og kunnskap om hvordan hasj påvirker er kjempeviktig, sier Bertelsen.

– Heldigvis ser vi også at flere slutter. Noen unge følger vi opp over et eller flere år. Vi ser at flere velger en annen retning fordi de ser sammenhengene og forstår at dette er ikke noe bra.

Berge forteller at i nesten alle miljøer de kommer inn i som har holdt på en stund snakker ungdommene seg imellom om å slutte. Og det er ikke fordi de er redd for å bli tatt av politiet.

– De sier: «Det er huet. Vi blir for sløve.» De kjenner konsekvensene av å røyke og derfor vil de slutte, sier Berge.