Har lenge ønsket seg ny ledelse

Klinikktillitsvalgt for overlegene ved Sørlandet sykehus i Arendal synes det er positivt at sykehusdirektøren går av til sommeren. – Vi har lenge ønsket oss en ny ledelse, sier Hagen.

Egil Hagen

Klinikktillitsvalgt for overlegene ved Sørlandet sykehus i Arendal, Egil Hagen, er glad for at sykehusdirektøren går av til sommeren

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Fra de tillitsvalgtes side er det positivt av sykehusdirektøren må gå av, sier klinikktillitsvalgt for overlegene ved Sørlandet sykehus i Arendal, Egil Hagen.

I dag ble det kjent at sykehusdirektør Jan-Roger Olsen går av til sommeren.

Mistillit

Det har til tider stormet rundt sykehusets administrerende direktør og forholdet mellom ham og deler av sykehusets stab har ikke vært bra.

Før sommeren skrev tillitsvalgte fra flere av sykehusets fagforbund i Flekkefjord og Arendal et mistillitsbrev mot direktøren. Ingen tillitsvalgte ved sykehuset i Kristiansand undertegnet brevet.

– I brevet uttrykte tillitsvalgte både i Flekkefjord og Arendal mistillit mot direktøren fordi de mente han gjentatte ganger viste at han ikke forholder seg til vedtatte regler når det gjelder prosesser på sykehuset. Tilsatte ved sykehuset involveres også for sent i prosessene, sier Hagen.

De tillitsvalgte skrev blant annet i brevet at Olsen gjentatte ganger har forsøkt omkamp i forbindelse med nedlegging av traumemottak og akuttkirurgi i Flekkefjord. Dette til tross for at Helseministeren har sagt at disse funksjonene skal opprettholdes.

– Samarbeidet mellom tillitsvalgte og administrerende direktør har i mange år vært vanskelig, stod det i brevet fra de tillitsvalgte.

– Vi tror at våre henvendelser er en del av årsaken til at han går av. Vi føler vi er hørt i saken nå, sier Hagen i dag.

Ikke kastet av styret

I oktober sa også flere leger ved sykehuset i Kristiansand at de var kritiske til flere av sykehusdirektørens beslutninger. Tillitsvalgt for overlegene i Kristiansand, Hans Thorwild Thomassen, fremmet også forslag i styret om at sykehusdirektøren måtte gå av.

Direktørens lederstil ble evaluert i slutten av oktober. Etter møtet sa styreleder Camilla Dunsæd at styret fortsatt har tillit til sykehusdirektøren.

I dag sier Dunsæd at Olsen i samråd med styret går over i en annen rolle. Han blir ikke kastet som direktør.

– Styret har ikke bedt ham om å gå, men vi ble enige om at han går over i en annen rolle og fortsetter med andre oppgaver før han går av med pensjon, sier Dunsæd.

Jan-Roger Olsen og Camilla Dunsæd før styremøte Sørlandet sykehus

Camilla Dunsæd sier at sykehusdirektørens avtale er noe han har lagt opp til selv i dialog med styret.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ønsker seg helsefaglig bakgrunn

Egil Hagen håper den nye direktøren som skal ansettes har helsefaglig bakgrunn.

– Det er viktig at en ny direktør kjenner sykehusdrift innenfra. Jeg tror det beste vil være en med tung helsefaglig bakgrunn, sier Egil Hagen.

– Vi trenger en som virkelig forstår hva vi holder på med. En som har forutsetninger til å bedømme det vi holder på med og høre på innspill vedrørende sykehusdriften, legger han til.

Jan-Roger Olsen er på reise og sier han ikke har anledning til å bli intervjuet av NRK nå i kveld.