Hopp til innhold

Viggo Kristiansen ute av fengsel på første permisjon

Barnedrapsdømte Viggo Kristiansen (35) har vært ute på sin første permisjon. De etterlatte mener han slipper ut for tidlig.

Lørdag 2. august hadde Viggo Kristiansen sin første permisjon på Sandvika i Bærum.

Viggo Kristiansen og kameraten Jan Helge Andersen (33) ble dømt for å ha voldtatt og drept de to venninnene Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) 19. mai 2000 i Baneheia i Kristiansand.

Kristiansen ble utpekt som hovedmannen og ble dømt til lovens strengeste straff – forvaring i 21 år med en minstetid på ti år. Andersen ble dømt til fengsel i 19 år.

– Forferdelig tøft

Nå har det gått 14 år, og Viggo Kristiansen har hatt sin første permisjon fra Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum.

Kristiansen fikk permisjon lørdag 2. august i fem timer fra klokken 14.30, med krav om å oppholde seg i Sandvika.

Ada Sofie Austegard

Ada Sofie Austegard er redd for at Viggo Kristiansen skal begå flere forbrytelser når han nå har begynt å få permisjoner.

Foto: Thomas Sommerset / NRK
Stig Storvik

Fungerende regiondirektør Stig Storvik i Kriminalomsorgen region øst.

Foto: Skjermbilde / NRK

Permisjon betyr at han kan forlate fengselet uten vakter. Det er vanlig at det skjer med følge av en venn eller nær familie.

– Vi har ventet på at han skulle få permisjon. Vi har visst det, men så lenge han har en forvaringsdom hadde vi håpt at det skulle ta lengre tid. Det var forferdelig tøft å få beskjed om det, sier mor til en av jentene Ada Sofie Austegard.

Kristiansen kunne etter reglene ha fått sin første permisjon etter drøyt 7 år, men det gikk altså dobbelt så lang tid før han fikk ja.

– Kriminalomsorgen har stor forståelse for at pårørende og fornærmede i saker som gjelder forvaring opplever dette som vanskelig. Vi prøver å ivareta disse ved å sende ut varsel om tid og sted for permisjon, sier fungerende regiondirektør Stig Storvik i Kriminalomsorgen region øst.

Han understreker at han ikke kan kommentere enkeltsaker, og uttaler seg generelt.

Sikkerhet først

Det er generelt svært strenge regler og vilkår for permisjon. Det er vanlig med en detaljert avtale hvem fangen skal være sammen med i det fri, hvor de skal være og hvor lenge.

– Hvor mye stoler du på at det er sikkert at han har permisjon?

– All statistikk tilsier at det er sikkert. Jeg har opplevd å få datteren min voldtatt og drept. All statistikk viser at det ikke skal skje i Norge. Å komme med tall overfor oss som er rammet faller på steingrunn, sier Austegard.

Viggo Kristiansen

Arkivfoto av Viggo Kristiansen, som nå er 35 år gammel har for første gang vært ute av fengselet uten voktere.

Foto: Photoline / SCANPIX

Tidligere har Kristiansen hatt en rekke fremstillinger, som innebærer følge av voktere. Det har vært turer i skog og mark, samt skiturer og isfiske.

Permisjoner skal godkjennes på regionalt nivå i Kriminalomsorgen etter råd fra fengselet.

Formålet med forvaring er å beskytte samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet fra den dømte.

– Det tilsier strenge krav til å vurdere sikkerheten grundig i forhold til om det er forsvarlig med permisjon, sier Storvik og forklarer:

– Vi kan ilegge strenge vilkår for permisjon. Det går på hvor vedkommende kan befinne seg, med hvem og hvem vedkommende ikke kan kontakte. Vi varsler også politiet både lokalt og nasjonalt.

Fare for gjentakelse

For at en forvaringsdømt skal få permisjon og etter hvert prøveløslates, kreves det redusert gjentakelsesfare i forhold til den faren som ble definert i dommen.

Dei sakkunnige meiner det er nærliggjande fare for nye seksualbrotsverk eller valdshandlingar eller ein kombinasjon av desse i framtida.

Dom Agder lagmannsrett januar 2002

– Han har jo fått lovens strengeste straff. Jeg skulle ønske at det var livslang straff for en slik kriminell handling. Men det er det ikke i Norge, og vi må forholde oss til det. Jeg synes det er en belastning å vite at han skal ut, med tanke på det som kom fra i rettssaken i forhold til fare for gjentakelse, sier Austegard og legger til:

– Jeg er redd for at noen andre skal få den samme skjebnen som Stine og Lena.

Kristiansens advokat Arvid Sjødin mener hverken de etterlatte eller samfunnet har noen grunn til å frykte Kristiansen.

– Han er i dag en rolig person, sier Sjødin til NRK.no.

Kjemper videre

Viggo Kristiansen hevder fortsatt at han er uskyldig dømt, og kjemper for å få gjenopptatt saken. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker opplyser at de nå har den femte begjæringen inne til behandling.

– Det er beintøft. Vi har levd med saken i 14 år.

– Hvordan hadde saken stått om han hadde erkjent barnedrapene?

– Da tror jeg den ville ha stått helt annerledes. Jeg stiller meg spørrende til hva slags behandling han har fått når han hevder sin uskyld, sier Austegard.

Omfattende behandling

Kriminalomsorgen opplyser at det er få brudd på vilkårene for permisjoner, fordi det vil gjøre det vanskeligere å få innvilget nye permisjoner.

Innsatte må søke om permisjon, og det er en langt mer omfattende saksbehandling når det gjelder forvaringsdømte enn innsatte med vanlig fengselsstraff.

Hvis det er en viss tvil om at vilkårene for en permisjon vil bli brutt, skal det ikke innvilges permisjon.

Saken behandles først internt i fengselet i et rådsmøte med jurist, assisterende fengselsleder, inspektør og folk som jobber med søkeren. De gir sin anbefaling til assisterende fengselsleder, som igjen gir en anbefaling til ledelsen i regionavdelingen i Kriminalomsorgen, som tar den endelige beslutningen.

– Vi vurderer nøye vilkårene som anbefales for at det skal være sikkerhetsmessig forsvarlig. Saken gjennomgås grundig. Det er en veldig omfattende prosess, sier lederen for juridisk avdeling på Ila Tonje Sandal.

Hun viser til at søknader om permisjoner skal vurderes både av flere på personer på ulike nivåer i fengselet og i faggrupper, før endelig vurdering på regionalt nivå.

– Det er en forholdsvis høy terskel for å få permisjon, og det skal være «sikkerhetsmessig forsvarlig» som det fremgår av regelverket, sier Sandal.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 05 0,54 kr
Dyrest kl. 10 0,61 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %