Har bommet på hummerbestanden

Forsker, Alf Ring Kleiven i Havforskningsinstituttet, har fisket med eldre hummerteiner på tredje året, og funnet ut at hummerbestanden kan være ned mot halvparten av det man har trodd tidligere.

Alf Ring Kleiven

Havforsker Alf Ring Kleiven har fisket med eldre teiner og funnet ut at de er langt mindre effektive en dagens.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

I alle år har man nemlig beregnet fangstene ut fra antall teiner i sjøen, og når de nye teinene er over dobbelt så effektive som de gamle, har bestanden de siste årene vært langt svakere enn antatt.

Stadig bedre fangstredskaper

Et par uker før høstens vakreste eventyr – hummerfisket, tar Ring Kleiven oss med ut i båt i skjærgården utenfor Arendal. Her har han i flere år satt ut og trukket teiner fra 20- til 50-tallet, i tillegg til moderne redskaper.

– Vi skaffet oss originale eldre treteiner som viste seg å være langt mer skånsomme mot hummerbestanden enn de nye.

Dette gjør at beregningene av dagens hummerbestand har vært alt for optimistiske.

Hundrevis av teinetrekk med de ulike redskapene de siste årene, gjør at forskeren nå er sikker på at de tidligere beregningene bommet stygt.

– Teiner av den gamle typen, med bare ett kammer, er som regel tomme. De moderne teinene har opp til fire hummer i seg. Det er en enorm forskjell som man har sett bort fra.

Hummerteiner, eldre og moderne

En eldre treteine og en moderne med flere kammer ombord i forskningsbåten.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Bør få konsekvenser

I 2008 ble det innført strengere regler for hummerfisket som innebar økt minstemål, fredning av rognhummer og krav om fluktåpning i alle hummerteiner.

Den oppsiktsvekkende nye forskningen rundt fangstmengden i teinene bør føre til diskusjon om ytterligere innstramninger, mener han.

– Dette er et kraftig varsko som fiskerimyndighetene bør ta hensyn til i sin politikk, mener havforskeren.

En arbeidsgruppe nedsatt av Fiskeridirektoratet arbeider nå for å se på konsekvensene av de nye funnene.

Havforskere ved Flødevigen

Havforskerne fisker nå hummer med eldre teiner på tredje året for å dokumentere en dårligere bestand enn antatt.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK