Hopp til innhold

Gynekologer utfører ikke aborter

Gynekologer ved Sørlandet sykehus Flekkefjord utfører ikke aborter. En gynekolog frykter stein gjennom vinduet og represalier fra abortmotstandere dersom han utfører en abort i sørlandsbyen, sier leder av kirurgisk avdeling, Marcus Gürgen, til NRK.

Flekkefjord sykehus

Abort har aldri vært et tema ved Sørlandet sykehus Flekkefjord selv om sykehuset har et gynekologisk tilbud.

Foto: Lars Eie / NRK

Geir-Ketil Hansen

SVs helsepolitiske talsmann Geir-Ketil Hansen liker dårlig at gynekologer ved sykehuset i Flekkefjord ikke utfører aborter.

Foto: Susanne Lysvold / NRK
Leif Halvorsen

Overlege Leif Halvorsen i Flekkefjord sier det ikke har vært noen klagestorm fra kvinner som ikke får utført aborter i Flekkefjord.

Foto: Lars Eie / NRK

Dermed må kvinner vest i Vest-Agder reise til sykehuset i Kristiansand eller Stavanger for å få gjennomført abort.

Avdelingsleder ved kirurgisk avdeling i Flekkefjord, Marcus Gürgen, sier at en av gynekologene ved sykehuset frykter represalier fra abortmotstandere dersom han blir pålagt av sykehuset å utføre aborter.

– Han har ikke lyst til å få en stein gjennom vinduet når han bestemmer seg for å utføre en abort her i Flekkefjord, sier Gürgen til NRK.

– Tror du det kan skje?

– Nei, det tror jeg ikke, men det kan godt hende at ting vil bli debattert i avisene eller media, sier Gürgen.

Abort er ikke et tema

Sørlandet sykehus Flekkefjord har både fødeavdeling og gynekologisk avdeling med fire gynekolog-stillinger.

Likevel har abort ved sykehuset aldri vært et tema, ifølge Gürgen.

– Det har aldri vært et tema. Det har aldri kommet opp det spørsmålet, men i gamle dager var det mange leger som reserverte seg mot å ta abort i Flekkefjord, sier Gürgen.

– Ikke klagestorm

Leder av kvinneklinikken ved Sørlandet sykehus Kristiansand, Aud Garman Askevold, sier flere sykehusansatte på Sørlandet benytter muligheten til å reservere seg mot abortinngrep.

I 2010 ble det utført totalt cirka 460 aborter ved kvinneklinikken i Kristiansand. 50 av disse var kirurgiske aborter, resten var medikamentell behandling.

– Nå er jo Sørlandet mer konservativt enn andre deler av landet, så det er vel mer religion og reservasjon her nede, sier Askevold, om situasjonen i Flekkefjord.

Overlege Leif Halvorsen har jobbet over 30 år ved sykehuset i Flekkefjord og han innrømmer at det er vanlig å tilby også aborter når man har en gynekologisk avdeling.

Han sier at det likevel ikke har vært en klagestorm fra kvinner som har måttet reise til nabosykehusene for å utføre en abort.

Ikke holdbart

Det er ikke holdbart at et lokalsykehus lar være å utføre aborter.

Det mener SVs helsepolitiske talsmann Geir-Ketil Hansen.

– Dette reagerer jeg meget sterkt på. Dette er å dra reservasjonsretten altfor langt det at man ikke har dette tilbudet på sykehuset i det hele tatt, sier Hansen.

Han sier at det ikke er godt nok å henvise kvinnene til sykehuset i Kristiansand eller Stavanger.

– Nei, det holder ikke. Det skal være et tilbud ved alle landets sykehus og dette må man finne en løsning på ved sykehuset i Flekkefjord. Dette vil jeg ta opp med helseministeren på det første møtet jeg skal ha med henne, sier Hansen.

Ingen klager på 20 år

Kristian Hagestad

Fylkeslege Kristian Hagestad sier til NRK at det ikke er noen krav i loven om at lokalsykehus må ha tilbud om svangerskapsavbrudd.

Foto: Liv Eva Kirkesæther / NRK

Fylkeslege i Vest-Agder, Kristian Hagestad, sier til NRK at Helstilsynet ikke har mottatt noen klager over mangler ved tilbudet om svangerskapsavbrudd ved Sørlandet sykehus de siste 20 år.

– Sørlandet sykehus har organisert tilbudet om svangerskapsavbrudd slik at det er samlet i Arendal og Kristiansand. Dette er en videreføring av en ordning som har eksistert siden 1970-tallet. Faglig og organisatorisk kan det innebære klare fordeler å ha denne tjenesten samlet på ett sted i fylket, sier Hagestad.

Han sier at Flekkefjord sykehus ikke har en egen gynekologisk avdeling, men fødeavdeling og noen gynekologiske senger ved kirurgisk avdeling.

Ikke krav om tilbud

Fylkeslegen avviser at helseloven krever at lokalsykehus skal kunne tilby abortinngrep.

– Vi er ikke kjent med at det har vært realitetsvurdert å desentralisere aborttilbudet til også å omfatte Flekkefjord. Det er i lovverket eller andre styrende dokumenter for spesialisthelsetjenesten intet krav om at lokalsykehus skal tilby svangerskapsavbrudd, sier Hagestad.

Overrasket

Leder for Norsk gynekologisk forening, Bjørn Backe, sier at han ikke har hørt om noe tilsvarende på mange år.

– Jeg er litt overrasket over dette. Men legene er i sin fulle rett til å reservere seg mot å utføre aborter, det er hjemlet i abortloven, sier Backe til Aftenposten.no.

Han beklager situasjonen overfor pasienter som blir rammet ved at de må reise til et annet sykehus for å få utført abort.

Hensiktsmessig funksjonsdeling

Ole Georg Vinorum

Klinikksjef Ole Georg Vinorum ved Sørlandet sykehus sier det er hensiktsmessige grunner til at det ikke utføres abortinngrep i Flekkefjord.

Foto: NRK

– Aborter vil ikke bli gjennomført ved sykehuset i Flekkefjord så lenge mange kvinner ikke ber om det.

Det sier klinikksjef Ole Georg Vinorum ved Sørlandet sykehus.

– Realiteten i denne saken er at dette er en funksjonsfordeling mellom sykehusene på Sørlandet som har pågått i mange tiår, og som man ikke har sett noen god grunn til å endre på, fordi det har fungert bra, sier Vinorum.

Han sier at dette gjelder mange medisinske og kirurgiske tilstander hvor man fordeler funksjoner til en eller flere avdelinger i helseforetaket.

Han avviser at abortinngrep ikke blir foretatt i Flekkefjord, fordi alle legene der nekter å utføre aborter.

Ordning fra 70-tallet

Vinorum sier til NRK at han håper at bakgrunnen for innføring av denne ordningen, som startet på 70-tallet, ikke er religiøst begrunnet.

– Jeg håper at det ikke er bakgrunnen for at man har en slik type modell. Mitt inntrykk er at den modellen som er valgt har fungert bra, og hvis det virkelig er mange kvinner som ønsker å få gjort dette inngrepet i Flekkefjord så må vi vurdere saken på nytt, sier Vinorum.

Han sier at det på 70-tallet var en helt annen oppmerksomhet rundt abortspørsmålet som kunne påvirke slike holdninger ved sykehusene.

– Men dette er litt forvirrende. Kan man som kvinne få utført abort i Flekkefjord, eller kan man ikke?

– Nei, da blir du henvist til sykehuset i Kristiansand. Og det gjelder jo mange andre tilstander også.

– Men dersom en kvinne i Flekkefjord ønsker å få utført en abort av gynekologer ved det lokale sykehuset, så går jo ikke det. Det forteller kvinner vi har vært i kontakt med.

– Da må vi se på hvor stort dette ønsket er og da støtter vi oss på fylkeslegen som sier at han ikke har mottatt noen ønsker om dette tidligere og derfor har ikke dette vært en sak, sier Vinorum.