Gjør et siste forsøk

Om en måneds tid vedtar Stortinget tvangssammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand. I Søgne er det fortsatt liv i aksjonsgruppen som kjemper for egen kommune. Nå har de startet enda en underskriftskampanje.

Aksjonsleder samler underskrifter på Tangvall, Søgne.