Full kamp for Sørlandsbanen

SV vil både ha hyppigere togavganger og sovevogner på nattogene på Sørlands­banen i revidert nasjonal­budsjett. Partiet vil nå kjempe innad i egen regjering for å få dette til.

Alf Holmelid

SVs Alf Holmelid vil nå presse sine egne i regjeringen til å satse på Sørlandsbanen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Stortingsrepresentant Petter Skovholt Gitmark.

Peter Gitmark vil satse på Sørlandsbanen.

Foto: Bent J. Tandstad / NRK
Kjell Ingolf Ropstad om Sørlandsbanen

Også Kjell Ingolf Ropstad vil styrke Sørlandsbanen.

Foto: Svein Sundsdal/Knut Knudsen Eigeland / NRK
Holger Schlaupitz

.. og begge får støtte av fagleder i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz.

Foto: Naturvernforbundet

Stortingsrepresentant Alf Holmelid fra Vest-Agder SV sier partiet vil kontakte samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) om denne saken.

Dermed starter partiet kampen innad i egen regjering for å forsøke å presse gjennom en styrking av Sørlandsbanen.

I januar ble det kjent at NSB ønsker å fjerne sovetilbudet på nattogene på Sørlandsbanen og bruke pengene man "sparer" på å styrke dagtilbudet med flere avganger.

Men departementet har satt ned foten og nekter NSB å fjerne sovetilbudet.

Dermed har ikke NSB penger innenfor sitt budsjett til en ønsket styrking av tilbudet på dagtid.

SV vil nå kjempe for en styrking av Sørlandsbanens totale tilbud innad i egen regjering, og får støtte lokalt fra både KrF, Høyre og Naturvernforbundet sentralt.

Ber om en forklaring

Stortingsrepresentant Peter Gitmark fra Vest-Agder Høyre har bedt samferdselsminister Marit Arnstad forklare hvorfor NSB ikke får endre sitt tilbud og øke antallet avganger på dagtid.

Også KrF stiller seg undrende til regjeringens holdning til Sørlandsbanen.

Sørlandsbanen må få mer penger for å styrke tilbudet sitt, mener stortingsrepresentant for KrF i Aust-Agder, Kjell Ingolf Ropstad.

– Strategien nå bør være å tvinge samferdselsdepartementet til å komme med noen få ekstra millioner både til å opprettholde sovevognene og samtidig innføre totimers frekvens på togene, sier Ropstad.

Naturvernforbundet inn i kampen

Også Naturvernforbundet har henvendt seg til statsråd Marit Arnstad i dag med spørsmål om rutetilbudet på Sørlandsbanen.

Naturvernforbundet mener at flere avganger på strekningen Oslo–Kristiansand–Stavanger er helt avgjørende for at toget skal kunne møte den sterke og økende konkurransen fra fly, ekspressbuss og personbil.

Naturvernforbundet mener at sovevogner på nattoget må opprettholdes, men samtidig er det viktig med hyppigere avganger på dagtid.

Det sier fagleder i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz, til NRK.

– Naturvernforbundet er glad for at samferdselsdepartementet vil opprettholde sovevognstilbudet mellom Oslo og Stavanger. Samtidig mener vi at dette må kombineres med den offensive ruteplanen NSB har foreslått for Sørlandsbanen, med avganger hver annen time på dagtid. Vi kan ikke vente til etter 2017, slik statssekretær Geir Pollestad antyder i et intervju med Stavanger Aftenblad 23. mars, sier Schlaupitz.

Han ber nå regjeringen legge mer penger på bordet.

– Vi har nå bedt om at staten kommer med noen flere penger på bordet slik at vi kan få et mye bedre togtilbud på Sørlandsbanen.

– Sett i forhold til alle gode formål. Finnes det penger til begge deler?

– Vi forventer at regjeringen kommer med ekstra penger så vi slipper å sette sovevogner opp mot et bedre tilbud på dagtid. Skal det bli forbedringer på Sørlandsbanen så trenger vi flere avganger og at sovevognene opprettholdes på nattogene, sier Schlaupitz.

Vil ha garantier

Alf Holmelid fra SV ønsker seg nå konkrete løfter om å satse på Sørlandsbanen.

– Vi vil ha forsikringer fra departementet og forsikringer gjennom revidert nasjonalbudsjett at vi kan få totimers avganger i tillegg til nattkupe, sier Holmelid, til NRK.

Vil presse egen statsråd

Kåre Gunnar Fløystad

Også Kåre Gunnar Fløystad i Aust-Agder Sp vil presse sin egen statsråd i regjeringen for å få til økt satsing på Sørlandsbanen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Også Senterpartiets lokallag i Agder-fylkene og Telemark vil med full styrke presse egen statsråd for å få hyppigere avganger på Sørlandsbanen.

Fylkeslagene i Agder og Telemark vil forsøke å få statsråd Marit Arnstad til å bruke mer penger på Sørlandsbanen, men velger hyppigere avganger fremfor sovevogner dersom man ikke kan få til begge deler.

Det sier gruppeleder i Aust-Agder Senterparti, Kåre Gunnar Fløystad.

– Vi har avtalt med Telemark og Vest-Agder at vi vil ta opp denne saken. Og dersom vi må velge, så er det langt viktigere med hyppigere frekvens på dagtid enn sovevogner. Vi vil ha tog som går oftere, sier Fløystad.