Fugleinfluensa: – Meld fra om døde fugler!

Et utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at Mattilsynet frykter at sykdommen skal komme med trekkfuglene som nå kommer til Norge.

Et utbrudd av fugleinfluensa i sentral-Europa gjør at mattilsynet frykter sykdommen skal komme til Norge med trekkfuglene. Sykdommen er dødelig for ville og tamme fugler.

Ornitolog Aida Lopez på Lista fuglestasjon følger med på trekkfuglene som kommer nå.

Aida Lopez

Aida Lopez er ornitolog ved Lista fuglestasjon i Farsund.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Fuglestasjonen på Lista følger trekkfuglene hver eneste dag og foreløpig ser alt normalt ut.

– Vi har sett tusenvis av grågås og fiskemåker, men ingen døde fugler, sier ornitolog Aida Lopez.

Folkene på Lista fuglestasjon vet hva de skal gjøre hvis de finner døde fugler. Mattilsynet anbefaler oss andre om å unngå å ta på døde fugler for å være på den sikre siden.

Fant tre døde fugler

Død fugl i Gjerstad

Tre døde fugler er funnet i Gjerstad. Det er meldt til Mattilsynet, men ikke konstatert at dette har noe med fugleinfluensa å gjøre.

Foto: Anne Lise Terjesen

Tre døde svarttroster er funnet innen for er lite område i Gjerstad i Aust-Agder av Anne Lise Terjesen.

– Vi har aldri opplevde det før, sier Terjesen.

Hun frykter det har sammenheng med fugleinfluensa, og har varslet Mattilsynet.

Det er et stort utbrudd av fugleinfluensa i Sentral-Europa gjør at Mattilsynet frykter at sykdommen skal komme til Norge. Den er ikke farlig for mennesker, men dødelig for ville og tamme fugler. Mattilsynet ber folk være på vakt.

– Vær observant når du er ute på tur

Robert Ileski, Mattilsynet

Robert Ileski ber folk ta kontakt med Mattilsynet hvis de finner døde eller skadede andefugler.

Foto: Odd Rømteland / NRK
Fugler på Østensjøvannet

Andeflokk.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det som er viktig for oss nå, er at folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder, ser etter døde eller skadede andefugler. Og ta kontakt med Mattilsynet, sier veterinær Robert Ileski.

Andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtselsfugler (f.eks. kråker) er mest utsatt for smitte.

Melding skal gis til Mattilsynets distriktskontor på tlf. 22 40 00 00, som i hvert enkelt tilfelle vil vurdere behovet for å sende inn fuglen(e) til nærmere undersøkelse.

Store konsekvenser for tamme fugler

Fugleinfluensaen som herjer i Sentral-Europa er ikke farlig for mennesker. Men den er dødelig for både ville og tamme fugler. Det er derfor viktig å sikre at ville fugler ikke kommer i kontakt med tamme fugler i Norge.

I tillegg til overvåkningen har Mattilsynet satt i verk en rekke tiltak for å hindre at fugleinfluensaen smitter tamme fugler i Norge. Blant annet er det fastsatt en «Portforbudforskrift» som sier at tamme fugler skal holdes innendørs eller ute under tett tak.

Kravet gjelder for tamme fugler i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

De som driver med fjørfe eller andre fugler i fangenskap (ikke burfugler innendørs) i disse områdene, må også registrere fjørfeholdet sitt hos Mattilsynet.

Fugleinfluensa England

Fugleinfluensa i Storbritannia i 2014.

Foto: DARREN STAPLES / Reuters