NRK Meny
Normal

Frykter fugleinfluensaen kommer til Norge

Nå når gjøk og sisik, trost og stær vender tilbake, ber Mattilsynet deg om å holde høna innendørs for å holde fugleinfluensaen på avstand. Hittil er sykdommen påvist i 29 land, blant andre Danmark, Sverige og Finland.

Seterdrift og høns
Foto: Lise Åserud / SCANPIX

– Inntil smittepresset fra Europa avtar er det viktig at hobbyhønsene rundt omkring i landet holdes under tak. Fugleinfluensa smitter lett fra ville fugler og for å unngå at hobbyhønene blir syke og dør er det viktig at det tas noen forhåndsregler, sier Fredrik Wittenburg Andersen, veterinær og seniorrådgiver, i Mattilsynet i en pressemelding.

Hold hønene under tak

Mattilsynet ber alle som holder hobbyhøns og andre fugler i fangenskap i følgende fylker om å holde fuglene innendørs eller under tak: Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest-Agder og Rogaland.

– Det er ikke bare kommersielle fuglehold vi er bekymret for. Selv om du bare har tre høner i hagen er det en risiko for at dyrene blir smittet og dør, sier Andersen

Nettingtak i hønsegården er ikke godt nok, det er viktig at taket er tett for å redusere sjansen for indirekte kontakt mellom ville- og tamme fugler. Mattilsynet anbefaler å bruk en plastpresenning eller lignende for å beskytte fuglene mot smitte.

– Dersom hønene får drikkevann fra en åpen bekk eller innsjø, må det desinfiseres. Kommunalt vann er desinfisert og ansees som trygt, sier seniorinspektør i Mattilsynet i Kristiansand Robert Lievski.

Meld fra om døde fugler

Mattilsynet oppfordrer også folk til å si fra dersom de finner syke eller døde fugler. Spesielt ber Mattilsynet folk være oppmerksomme dersom de finner flere døde andefugler innenfor et begrenset område, gjerne i nærheten av vann eller våtmark.

Tegn på fugleinfluensa kan også være et stort antall døde fugler i ett område, og det trenger ikke nødvendigvis være andefugler. Ser man døde rovfugler i områder hvor andefugler vanligvis holder til er det også et tegn på smitte.

– Det er viktig at du ikke tar på fuglene, eller lar hunder komme i kontakt med fuglene. Dette gjelder uansett alle typer døde fugler, men det er ekstra viktig å være påpasselig i en slik situasjon, sier Fredrik Wittenburg Andersen.

Viktig med forhåndsregler

– Veterinærinstituttet vurderer fremdeles smitterisikoen til Norge som lav, men det er likevel viktig å ta en rekke forhåndsregler. Fugleinfluensa smitter lett fra ville fugler til tamme fugler og fra dyr til dyr i et fuglehold. Hvis vi får et utbrudd av fugleinfluensa i et fuglehold vil svært mange dyr dø på svært kort tid, sier Andersen.

I følge Mattilsynet er det ikke registrert smitte til mennesker frem til nå. Tiltakene blir gjennomført for å redusere risikoen for at fjørfe og andre fugler som holdes i fangenskap skal bli smittet.