Frykter det blir fritt fram i distriktene

Ordførere i indre Agder ser mørkt på å miste lensmannskontorene. De frykter det blir lettere å bryte loven og at viktig lokalkunnskap forsvinner.

Politi
Foto: NRK

Sigmund Pedersen

Ordfører Sigmund Pedersen i Froland.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Jo lenger bort politiet fjerner seg, jo mindre trygg føler man seg. Det er synlig politi og nærhet som er det viktigste for oss, sier ordfører i Froland, Sigmund Pedersen.

Han er en av flere ordførere NRK har vært i kontakt med, som frykter konsekvensene av politireformen. Pedersen mener det ikke er tvil om at reformen vil bli en nedtur for hans kommune.

– Det er klart at det er mer fritt fram for å kjøre uten sertifikat og for å kjøre i fylla, det er det ingen tvil om. Det blir større avstander og det gir dårligere effekt av politiet, sier han.

Kommuner som opplever at lensmannskontor blir lagt ned, skal ha mulighet til å klage på dette. Pedersen sier han vil klage, dersom Froland mister sitt lensmannskontor.

– Mister lokalkunnskapen

Justisministeren sier man gjennom politireformen får et bedre fungerende politi og at publikum vil merke at politiet er mer tilgjengelig.

Politimester i Agder, Kirsten Lindeberg, sa onsdag at hennes inntrykk er at kommunene ikke er så opptatt av selve lensmannskontoret som før.

Oddmund Ljosland

Ordfører Oddmund Ljosland i Åseral.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Det er ordfører Oddmund Ljosland i Åseral helt uenig i.

– Det grunnleggende er at vi mister lokalkunnskapen. Når ikke lensmann og politi lenger bor i kommunen, så blir lokalkunnskapen en helt annen. Vi roper egentlig et varsku for det som er på gang.

– I forhold til beredskap og store ulykker, så er det å ha det gode leddet mot lokalsamfunnet et veldig pluss.

Ljosland sier han er lei seg på Distrikts-Norges vegne, fordi det stadig kommer ordninger som flytter vekk arbeidsplasser og lokal kunnskap.

– Vi har erfart i disse årene hvor åpningstiden på lensmannskontorene har blitt redusert i de indre bygder, at det er blitt vanlig at politiet ikke er til stede når noe skjer, slik at andre instanser må ordne opp før politiet kommer, sier Ljosland.

Redd forebyggende arbeid vil lide

Politimesteren sa onsdag at alle kommuner skal få sin egen politikontakt som skal ha ansvar for forebyggende arbeid i kommunen.

Likevel føler ikke ordfører i Kvinesdal, Svein Arne Jerstad, seg betrygget.

– Jeg frykter konsekvensene. Vi har hatt et godt samspill lokalt i bygda med lensmannen. Jeg er særlig redd for at diverse forebyggende arbeid og politiets kontakt med skolen skal bli fjernere, sier Jerstad.