Frykter at de «kloke hodene» flytter

Aust-Agder sliter med høy arbeidsledighet og næringssjefen ber nå staten om pengehjelp i neste års statsbudsjett. Hun frykter at de «kloke hodene» flytter fra landsdelen.

Wenche Fresvik

Næringssjef Wenche Fresvik.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Tall fra NAV i juli i år viser at Aust-Agder hadde 31 prosent flere arbeidsledige enn landet for øvrig.

Aust-Agder har om lag 4,2 prosent arbeidsledige mot cirka 3,2 prosent for hele landet, og fylket ligger dermed helt i det øvre sjiktet når det gjelder arbeidsledighet.

Mange bedrifter har foretatt drastiske reduksjoner i virksomheten og det er derfor et stort behov for systematisk og helhetlig satsing på omstilling for å beholde de «kloke hodene» i Aust-Agder og unngå at de forlater fylket.

Det sier næringssjef Wenche Fresvik til NRK.

Jeg ser ganske alvorlig på situasjonen og jeg ser behov for å tenke nytt.

Wenche Fresvik, næringssjef i Aust-Agder

– Det som også bekymrer meg er at jo strammere det blir på arbeidsmarkedet, jo flere unge blir det som faller utenfor. Det blir tøffere konkurranse, det blir tøffere å komme inn på arbeidsmarkedet og det blir tøffere å utvikle den kompetansen som landsdelen er avhengig av. Vi får da på sikt en type «hjerneflukt» hvor dyktige mennesker med god kompetanse flytter til andre regioner, sier Fresvik.

Ber om «krisehjelp»

Næringssjefen har nå tatt saken opp med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ber staten bidra med penger og ta spesielt hensyn til problemene i Aust-Agder i neste års statsbudsjett.

Fylket trenger nyskaping og omstilling og er avhengig av statlige rammer for å få dette til, mener hun.

– Jeg ser ganske alvorlig på situasjonen og jeg ser behov for å tenke nytt. Vi må gå sammen i et partnerskap for å bistå eksisterende næringsliv til å tenke nytt og ta i bruk innovasjon som en metode for å skape en vinnerregion, sier Fresvik.

Men det vil koste penger å få til en slik utvikling.

– Uten en finansiering og med kutt i regionale utviklingsmidler, så er det vanskelig for fylkeskommunen å legge til rette for ny vekst og omstilling, sier hun.

Hør hele intervjuet med næringssjefen her!

Veldig bekymringsfullt

Freddy de Ruiter

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap).

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap) deler næringssjefens bekymring.

– Situasjonen er veldig bekymringsfull og vi må sette inn tiltak på bred front. Det er nå viktig å bruke ressurser på å få hjulene i gang. Vi må drive aktiv omstillingspolitikk og det må selvsagt følge penger med.

Freddy de Ruiter mener skattekutt ikke er medisinen mot arbeidsledighet.

– Pengene bør brukes på omstilling og motkonjunkturtiltak. Vi må bruke pengene på det samfunnet trenger av veier, skoler og annen infrastruktur for å bidra til økt sysselsetting. Og vi må gjøre det raskt.

Han sier det blir viktig nå fremover å beholde kompetansen i fylket.

– Det blir svært viktig å beholde kompetansen i bedriftene i vårt område. Ellers risikerer vi å stå uten viktig kompetanse den dagen pilene igjen vender oppover, fordi folk har flyttet til andre regioner, sier han.