NRK Meny
Normal

Penger til kommuner med høy arbeidsledighet

Fire kommuner på Sørlandet kan få millionbeløp i pengestøtte på grunn av høy arbeidsledighet.

Åse Michaelsen

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp) mener det er viktig å gå inn med midler i kommuner med høy ledighet.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

I revidert nasjonalbudsjett som legges fram klokken 11 onsdag, vil regjeringen foreslå å gi kommuner med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet et engangstilskudd i 2016.

– Da kan kommunene sette i gang rehabiliteringsprosjekter lokalt. Midlene skal brukes til vedlikehold og rehabilitering av veier, bygg og anlegg, sier stortingsrepresentant for Vest-Agder, Åse Michaelsen (Frp).

17 millioner til Kristiansand

Av kommunene i Vest-Agder, er det fire som vil få støtte. Det er Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Søgne. Beløpene varierer.

Ifølge Michaelsen er det Kristiansand som vil få det største beløpet, som er på over 17 millioner kroner. Søgne vil få minst, litt i overkant av én million kroner.

Michaelsen mener dette er viktig.

– Norge er i den mest utfordrende perioden på flere tiår. Situasjonen er tøff for familiene som blir direkte rammet av nedgangen i oljerelaterte næringer. En trygg jobb og en sikker inntekt, gir forutsigbarhet og er helt grunnleggende i hverdagen, sier hun.

Penger til Arendal og Froland

Ingebjørg Godskesen

Stortingsrepresentant for Aust-Agder Ingebjørg Godskesen (Frp) skulle ønske at flere kommuner var med på listen.

Foto: privat

Ifølge stortingsrepresentant for Aust-Agder Ingebjørg Godskesen (Frp), er Aust-Agder-kommunene Froland og Arendal også med på listen over kommuner som kan få engangsstøtte.

De foreslåtte beløpene, er på litt over ni millioner til Arendal og 1,6 millioner til Froland.

Godskesen er veldig glad for at det settes inn slike tiltak, men hadde imidlertid håpet at flere kommuner i Aust-Agder var med på listen.