Flere arbeidsledige i oljesektoren blir sykmeldt

Mange arbeidsledige i olje- og gassnæringen går rett ut i sykmelding. NAV mener dette forsinker arbeidsledige i å finne nytt arbeid.

Arbeidsledighet

Arbeidsledighet kan utløse følelsesmessige reaksjoner som gjør at man blir arbeidsufør og sykmeldt, hevder leder i Fastlegeforeningen.

Foto: Tore Meek / SCANPIX

Det har vært masseoppsigelser innen oljerelatert virksomhet på Sør- og Vestlandet den siste tiden.

Ansatte som tidligere hadde trygge jobber og god økonomi, står plutselig på bar bakke.

Fastleger merker økt pågang

Mange av dem som blir arbeidsledige går rett ut i sykmeldinger.

Det sier leder av Fastlegeforeningen i Aust-Agder, Bodil Aasvang Olsen.

– Vi merker mye bekymring og pessimisme blant disse arbeidstakerne, og vi merker et økende antall som er permitterte og har fått varsel om oppsigelse. Arbeidsledighet er et traume og hvis det kommer brått og uforberedt på, så kan det lettere utløse følelsesmessige reaksjoner som gjør at man blir arbeidsufør, sier Olsen.

Hun sier det er flere grunner til at de arbeidsledige eller permitterte blir sykmeldte.

– De kan få psykiske reaksjoner og stressreaksjoner som kan ha så sterke symptomer at det gir en arbeidsuførhet. Også tenker jeg at latente helseplager blir mer synlige når man blir arbeidsledig og når man skal over i et nytt arbeid og vurdere sin egen attraktivitet på arbeidsmarkedet med den helsen man har, sier hun.

Fastlegene erfarer også at det å bli sykmeldt og arbeidsledig samtidig, fort kan bli langvarig for den enkelte.

– Vi vet at sykmelding på sikt virker passiviserende. Så det å komme i gang med aktivitet, søke jobb og oppsøke arbeidsgivere, er noe de fleste av oss anbefaler som et helsetiltak, fordi vi vet at helsen blir bedre av å komme fort i gang igjen, sier Olsen.

Fokus på å unngå sykdom

Dag Nordbø NOV

Informasjonsdirektør Dag Nordbø i NOV.

Foto: Svein Sundsdal

Ifølge NAV kan sykmeldinger forsinke arbeidsledige i å komme i nytt arbeid.

Også selskapet National Oilwell Varco (NOV) i Kristiansand har fokus på denne problematikken.

NOV har sagt opp flere tusen ansatte den siste tiden og informasjonsdirektør Dag Nordbø sier de har hatt stort fokus på å hindre at folk som mister arbeidet skal bli syke.

– Vi har ikke kunnet lese av våre statistikker at sykmeldingene hos oss blant dem som er i oppsigelsestid har steget. Men vi er svært opptatt av at dette er en alvorlig påkjenning både for den enkelte og for familien, sier Nordbø.

– Hva slags fokus har dere på dette i forhold til ansatte i oppsigelsestiden?

– Vi har hatt et sterkt fokus på dette blant våre ledere og at de skal være klar over at det å få en oppsigelse er en livshendelse som kan sette folk ut av spill og som faktisk også kan bli et helseproblem. Vi har snakket mye om dette på ledernivå at vi må passe på at de som mottar en slik oppsigelse, blir fulgt opp på en skikkelig måte, sier Nordbø.