NRK Meny
Normal

Kraftig økning i ledigheten det siste året

Det er nå 6659 helt arbeidsledige i de to Agder-fylkene. Det er 1391 flere enn på samme tid i fjor, viser tall fra NAV.

Arbeidsledighet og Nav

Det blir stadig flere arbeidsledige på Agder.

Foto: Tore Meek / SCANPIX

Det har vært en stor økning i antallet arbeidsledige i Vest-Agder i januar. Det er nå 3946 personer i fylket som er helt ledige.

I januar i år er det 813 flere arbeidsledige i Vest-Agder enn i januar 2015, og 4,2 prosent av arbeidsstyrken er nå uten jobb.

Dermed har arbeidsledigheten økt med hele 26 prosent i Vest-Agder det siste året, viser tall fra NAV.

Les også:

– Færre ledige enn forventet

Per Lund, NAV

Avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder Per Lund.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

– Det er en nokså stor stigning i ledigheten på over 800 personer fra januar 2015 og frem til utgangen av januar 2016, men det er 400 færre ledige enn forventet ut fra NAVs prognose.

Det sier avdelingsdirektør i NAV Per Lund i en pressemelding.

– Hovedforklaringen er at markedet er bedre og absorberer nye arbeidsledige raskere enn vi trodde. Tilgangen på ledige annonserte stillinger er høyere i januar 2016 enn på samme tid i fjor, sier Lund.

Det er flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (736), bygg og anlegg (623) og butikk- og salgsarbeid (406).

I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Åseral med 4,9 prosent ledighet. Så følger Kristiansand og Flekkefjord med 4,7 prosent ledighet.

Lavest ledighet i januar 2016 finner vi i Sirdal med kun 1 prosent ledighet. Så kommer Audnedal med 2,6 prosent ledighet og Lyngdal med 2,8 prosent ledighet.

Aust-Agder

Hilde Høynes

Fylkesdirektør i NAV Aust-Agder Hilde Høynes.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

2713 personer er arbeidsledige i Aust-Agder ved utgangen av januar.

Det er 414 flere enn i desember i fjor og 578 flere enn i januar 2015.

Av de ledige er 1830 menn og 883 kvinner.

Ledighetstallene i januar er høyere enn NAV Aust-Agder har forventet i prognosen for 2016.

Fylkesdirektør Hilde Høynes mener at vi nå begynner å se effekten av permitteringer og oppsigelser i oljerelaterte virksomheter.

– I våre prognoser har det vært knyttet usikkerhet til hvor mange av de oppsagte i oljenæringen som er bosatt i Aust-Agder. Mange av dem har også mottatt sluttpakker, som gjør at de først nå er registrert som arbeidsledige og mottakere av dagpenger, sier Høynes i en pressemelding.