Frp-nei til ett Agder

Fremskrittspartiet kommer til å stemme mot avtalen om sammenslåing av agderfylkene når Aust-Agder fylkesting skal si ja eller nei til avtalen i 13. desember.

Åshild Bruun-Gundersen
Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Agder blir for lite, sier Åshild Bruun-Gundersen, som er gruppeleder for Frp i fylkestinget.

Lørdag har Aust-Agder Frp hatt rådsmøte for å drøfte regionsaken.

– Vi ønsker oss en landsdelsmodell med 5–6 regionen og ber Stortinget sørge for det. Vi ser nå at det kommer regionen øst og vest for oss med mer enn en million innbyggere. Men Agder hører sammen, sier hun.

Tenker i større baner

På spørsmål om hva som ville være den ideelle løsning for Agder, svarer hun.

– Det kan se ut som om Agder, Telemark og Vestfold kan bli en god løsning.

Åshild Bruun-Gundersen tror det er helt åpent hva som blir besluttet i Aust-Agder fylkesting 13. tirsdag.

Flere av partiene har berammet rådsmøter i tiden som kommer.

Dette er uttalelsen til Aust-Agder Frp

1. Aust Agder Frp beklager at regionsreformen ikke har resultert i større regioner og vedtar å ikke gå videre med kun ett Agder.

2. Aust-Agder Frp ønsker en regionsreform etter landsdelsmodellen med 5–6 regioner. Aust-Agder Frp ber Stortinget ta dette innover seg og etablere større og mer likeverdige regioner, hvor et samlet Agder inngår i en større region.

3. Ny regionsinndeling behøver ikke følge eksiterende fylkesgrenser, men åpne for at grensekommuner kan velge region.

4. Aust-Agder Frp mener regjeringen må gi sin innstilling om en ny regioninndeling basert på et flertall av Stortinget.