Hopp til innhold

50,1 prosent sa nei til ett Agder: – Helt åpent hva fylkestinget vil vedta

Innbyggerundersøkelsen i Aust-Agder ga svaret fylkesordfører Tellef Inge Mørland ventet: at det er flertall for å si nei til avtalen mellom Aust- og Vest-Agder.

Flertallet av innbyggerne i Aust-Agder sier nei til ett Agder. Det er resultatet av en stor innbyggerundersøkelse som ble lagt frem i dag.

NETT-TV: Flertallet av innbyggerne i Aust-Agder sier nei til ett Agder. Det er resultatet av en stor innbyggerundersøkelse som ble lagt frem i dag.

Arild Eielsen

Fylkesrådmann Arild Eielsen presenterte resultatet av innbyggerundersøkelsen i dag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Om lag 2500 personer deltok i innbyggerundersøkelsen som ble utført av Opinion på oppdrag av Aust-Agder fylkeskommune.

50,1 prosent av austegdene sier nei til å slå seg sammen med Vest-Agder. 41,8 prosent sier ja og 8,1 prosent svarer vet ikke.

Hvis det blir fylkessammenslåing, ønsker halvparten av austegdene i spørreundersøkelsen å slå seg sammen med Vest-Agder, 36 prosent foretrekker Telemark og fem velger Rogaland.

I Setesdal er det stort flertall for sammenslåing av Agder-fylkene. Også vest i Aust-Agder er det flertall, mens de fleste øst i fylket svarte nei til sammenslåing.

– Avtalen ikke god nok

Tellef Inge Mørland

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland (Ap).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Resultatet blir helt åpent når fylkestinget skal behandle saken i desember, sier fylkesordfører Tellef Inge Mørland (Ap).

– Undersøkelsen ga ikke noe løft for et ja til sammenslåing.

Mørland mener at folk har gitt et signal om at den fremforhandlede avtalen mellom Aust- og Vest-Agder ikke er god nok.

– Men motstanden er blitt mindre enn ved folkeavstemningen i 2011?

– Ja, men fremdeles der det åtte prosent flere som sier nei enn ja. Jeg har vært bekymret for at avtalen ikke er raus nok overfor Aust-Agder. Undersøkelsen kan nå kanskje brukes i vest – om de ønsker å komme tilbake for å gi noen nye signaler, sier Mørland.

– Frykter økte motsetninger

Jon-Olav Strand

Fylkesvaraordfører Jon-Olav Strand (KrF).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkesvaraordfører Jon Olav Strand (KrF) sier at undersøkelsen ble som ventet.

– Men du har ikke folket helt på din side?

– Nei, men spørsmålet er hvordan resultatet skal tolkes. Det er store forskjeller mellom ulike deler av fylket. Jeg er redd for at motsetningene vil forsterkes dersom ikke fylkene blir slått sammen. Noen kommuner har ønsket seg over til Vest-Agder. Vi står foran en regionreform. Jeg ser ikke Telemark som noe godt alternativ, og enda færre ønsker å slå seg sammen med Rogaland, sier Strand.

– Mindre motstand enn i 2011

Torunn Ostad

Torunn Ostad, gruppeleder for Høyre.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Torunn Olstad er gruppeleder for Høyre.

– Motstanden mot sammenslåing er betydelig mindre enn det den var i 2011. Vi har også høringsuttalelser som er overveiende positive til fylkessammenslåing.

– Men dere har ikke folket med dere?

– Det er Stortinget som sier at vi skal ha en regionreform. I fylkestinget i desember skal vi si om vi ønsker en frivillig avtale som skal sikre arbeidsplasser i Aust-Agder, eller om vil

Åshild Bruun-Gundersen side

Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

Foto: Svein SUndsdal / NRK

vi at Stortinget skal bestemme.

Frp avventende

Åshild Bruun-Gundersen (Frp) har merket seg at 80 prosent i undersøkelsen erkjenner at det blir en ny region.

Hun vil ikke forskuttere hvilket standpunkt partiet vil lande på når de skal ha rådsmøte lørdag. Helst ønsker hun en storregion fra Rogaland til Telemark: Frierfjorden til Boknafjorden.