Frir til fødende feriegjester

Antall fødsler ved sykehuset i Arendal har gått ned etter at nyfødtposten ble lagt ned. Nå oppfordrer jordmødrene gravide feriegjester til å føde hos dem.

Frir til fødende feriegjester

«Fød hos oss!». Gynekolog Vibeke Salvesen (t.v.) og jordmødrene Susanne B. Bringsvær og Jorunn Abusdal ønsker flere fødende kvinner til Arendal sykehus.

Foto: Marianne Stene

– Det er mange barnefødsler i juli og august. Hvorfor ikke forlenge ferien, og føde på Arendal sykehus, sier gynekolog på fødeavdelingen, Vibeke Salvesen.

Frieriet til fødende feriegjester er et forsøk på å få kvinner til å velge Arendal som fødested.

Rom for individuell tilpassing

Frir til fødende feriegjester

Føde på ferie? Hva med en liten suvenir med hjem? Sykehusets bodyer med påskriften «Født i Arendal» er meget populære.

Foto: Marianne Stene

Etter at sykehuset i Kristiansand overtok nyfødtposten, og dermed også risikofødslene, har fødeavdelingen i Arendal fått økt kapasitet.

– Vi mister cirka 80 fødsler i året, mens bemanningen er den samme, sier fagutviklingsjordmor, Karin Lillejord Kristoffersen.

Hun og resten av de ansatte på avdelingen frister nå fødende kvinner med nyoppussa lokaler, en samlet føde- og barselavdeling og, ikke minst, god tid.

Frir til fødende feriegjester

En annen frynsegode ved å føde i Arendal er lystgass. Ikke alle sykehus tilbyr dette lenger. (I badekaret: Merethe Dalholt Bjørk og Vibeke Salvesen. Bak til venstre; Karin Lillejord Kristoffersen og Susanne B. Bringsvær. Bak til høyre: Marit Karlstrøm.)

Foto: Marianne Stene

– I motsetning til store sykehus, hvor kvinnene må ut fortest mulig, har vi tid til individuell tilpassing. Er det en som har problemer med ammingen og vil være her i fem dager, så får hun selvfølgelig det, understreker Lillejord Kristoffersen.

– Ikke farlig å føde i Arendal

Tidligere var det mange kvinner fra distriktene mot Kristiansand som kom til Arendal for å føde, tallet har sunket drastisk siden nyfødtposten ble fjernet.

– Noe av grunnen kan være at vordende mødre ønsker å vite at barnet har tilgang på spesialkompetanse dersom noe skulle skje, sier gynekolog Salvesen.

– Er det trygt å føde på Arendal sykehus?

– Absolutt! Her er vi fullt kompetente, og klør i fingrene etter å ta imot flere verdensborgere, sier Lillejord Kristoffersen.

Frykter for fremtiden

Tove Andreassen

Enhetsleder Tove Andreassen ønsker å bevis at fødeavdelingen fortsatt gjør en god jobb.

Foto: Marianne Stene

I går kom det frem i en rapport utarbeidet av Helse Sør-Øst at barneposten i Arendal kun bør ta imot dagpasienter i framtiden.

Enhetsleder Andreassen er åpen om at hun frykter for fødeavdelingens fremtid:

– Klart vi er redde for at fødeavdelingen må legges ned. Men vi håper vi kan få mange fødende til Arendal, som et bevis på at vi fortsatt er dyktige og gjør en god jobb.