Hopp til innhold

Anbefaler å fjerne sengeposten i Arendal

Et ekspertutvalget mener barneposten i Arendal kun bør ta imot dagpasienter i framtiden, og at akutt syke barn som trenger sykehusinnleggelse sendes til Kristiansand.

Barneavdeling i Arendal i fare

Det er blant konklusjonene i en rapport som er utarbeidet av en ekspertgruppe satt ned av Helse Sør-Øst.

Ekspertgruppen som består av fagpersoner fra ulike sykehus i landet har vurdert barnetilbudet i Agder på oppdrag fra sykehusledelsen. Fagmiljøene i Arendal og Kristiansand har hatt ulikt syn på hvordan den felles barneavdelingen bør drives i framtiden.

På kort og lang sikt

Gruppens anbefalinger for langsiktig utvikling av barnetilbudet er tidligst aktuelle å innføre fra 2018 i forbindelse med ny strategiplan.

I rapporten har gruppen skissert tre mulige modeller for organiseringen av barneavdelingen ved Sørlandet sykehus.

Enten å fortsette som tidligere med behandling av syke nyfødte både i Arendal og Kristiansand, men at de svakeste barna behandles i Kristiansand. Løsningen anbefales ikke.

Den andre modellen ligner dagens modell. Modellen går ut på å beholde døgnposten i Arendal, men at alle syke nyfødte behandles i Kristiansand. I mai besluttet sykehusstyret å kutte nyfødtposten i Arendal.

Men den tredje modellen mener ekspertgruppen er anbefalt på sikt. Den innebærer kun dag- og poliklinisk behandling i Arendal.

Barneavdeling i Arendal i fare

Les også:

Faglig og ressursmessig gevinst

Ekspertgruppen mener lang reisevei har mindre betydning for utfallet ved akutt eller kronisk sykdom.

– I forhold til landet for øvrig har neppe Agder spesielt vanskelige forhold for syketransport, skriver ekspertgruppen.

Gruppen mener en samling av døgntilbudet til barn i Kristiansand vil frigjøre ansatte som i dag er bundet opp i to parallelle vaktordninger ved sykehusene.

– Det kan medføre betydelig faglig og ressursmessig gevinst for spesialisthelsetjenesten til barn og ungdom på Agder, forutsatt hensiktsmessig organisering, konkluderer ekspertgruppen.

– Plukker fra hverandre sykehuset

– Jeg tror ikke styret gir sin tilslutning til dette, det vil i så fall overraske meg, sier varaordfører Anders Kylland (Frp).

Anders Kylland (FrP)

Varaordfører i Arendal, Anders Kylland (Frp).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kylland mener sykehuset plukkes fra hverandre – bit for bit. Onsdag skal det såkalte vaktbikkjeutvalget for sykehuset i Arendal diskutere saken.

– I vår ble nyfødtposten fjernet. Nå blir det brukt som et argument for å fjerne sengeposten i Arendal, sier Kylland.

Han mener nedleggelse av sengeposten i Arendal vil få store konsekvenser

– Det vil ramme hele Østre Agder. Vi kan ikke sitte stille å se på at styret fatter vedtak som bygger ned sykehuset i Arendal.

Les også:

Gjøres ikke noe nå

Fagdirektør Per Engstrand understreker at det ikke er aktuelt å legge ned sengeposten i Arendal nå, og at et slikt scenario først kan bli aktuelt fra 2018.

Per Engstrand

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– Den diskusjonen må vi først ta om to, tre år. Jeg vil ikke forskuttere noe nå.

Han tilbakeviser at det skjer en nedbygging av sykehuset i Arendal.

– Det er ingen bevisst nedbygging av sykehuset i Arendal, verken når gjelder kapasitet eller antall pasienter. Tvert imot har det vært en større vekst av ansatte i Arendal enn i Kristiansand. Men at man har en bekymring er forståelig ettersom vi har samlet noen av de mest høyspesialiserte tjenestene i Kristiansand, sier Engstrand.