NRK Meny
Normal

Fortsatt håp om robotgave

Styreleder i Sørlandet sykehus, Peder Olsen, tok selvkritikk og beklaget manglende informasjon i kreftrobot-saken.

Jan Roger Olsen

Robotgaven var i ferd med å skape bedre samarbeidsklima ved Sørlandet sykehus. Etter at Ole G Ottersland tidligere denne uken trakk tilbake løftet om 25 millioner kroner, øker bekymringen i sykehusledelsen. Styreleder Peder Olsen og direktør Jan Roger Olsen på dagens styremøte.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Styrelederen for Sørlandet sykehus, Peder Olsen kommer mest sannsynlig å ta ny kontakt med mannen bak robotgaven til 25 millioner kroner.

Det sa Olsen på sykehusets styremøte , da robotgaven fra investor Ole G. Ottersland ble diskutert i ettermiddag.

Tar kontakt med Ottersland

På styremøtet i Flekkefjord i dag oppfordret flere styremedlemmer til ny kontakt, men Olsen tok betenkningstid for å vurdere hva som nå er rett å gjøre.

– Jeg må rådføre meg med sentrale personer om hva som er klokt å gjør. Jeg er ikke sikker på om en telefon nå er det klokest. Men vi har ikke lukket døra, sa Olsen.

Kom med innrømmelser


På møtet beklaget også styrelederen at han ikke hadde hatt tettere kontakt med Ole G. Ottersland, som denne uken trakk tilbake gaven. Styrelederen sa han tror man kunne ha funnet en løsning hvis en hadde jobbet videre.

– Siden Ottersland selv påpeker at han har fått for lite informasjon – så er det god nok grunn til å beklage det. Jeg hadde den oppfatning av at Ottersland og jeg hadde en felles forståelse av at vi skulle behandle saken i styret i dag og så sette oss ned å snakke om avtalen. Hvis jeg har misforstått det så har jeg ingen problemer med å beklage det, sier Olsen.

Styrelederen mener det ville vært mulig å komme i mål på en avtale.


– Slik jeg vurderer det så mener jeg vi ville funnet en løsning som ville ha vært god for sykehuset og som hadde oppfylt Ottersland sine vilkår og som hadde fått den effekten som jeg tror Ottersland er ute etter å få – nemlig å styrke sykehuset i Arendal.

– Gedigen kommunikasjonssvikt

Arendalspolitikerne satt ringside og fulgte styremøtet tett. Varaordfører Anders Kylland (Frp) mener sykehusledelsen har det fulle ansvar i saken.

– Det har vært en gedigen svikt i kommunikasjonen både fra styrets leder og sykehusets ledelses. Det budskapet de hadde har ikke nådd frem til giver og det ansvaret hviler helt og fullt på sykehusets ledelse, sier Kylland.

– I og for seg kan man si det de la seg mer eller mindre flate slik jeg opplevde det, sier Kylland som ikke helt har gitt opp håpet om at kreftroboten likevel kan komme på sykehuset i Arendal

Frykter økt konfliktnivå

Det har i flere år vært strid mellom sykehuset i Arendal og Kristiansand, om hvordan behandlingstilbudene skal fordeles mellom de to sykehusene. Sykehusdirektør Jan Roger Olsen holdt nærmest en tordentale og sa at sykehuset har vært en politisk slagmark og at han frykter at konfliktnivået nå skal øke.

Les: Får pepper etter å ha trukket gaven

Olsen trodde Otterslands gave ville dempe konfliktene, men nå er han redd for at det går motsatt vei.

– Det er min helt klare bekymring. Men det er også min forhåpning at vi kan bygge videre på de meget gode prosessene jeg mente å kunne registrere i ly av denne robotsaken.

– Det er viktig for meg at befolkningen og ansatte ser hvor godt det tilbudet Sørlandet sykehus leverer er per i dag. Det er basert på at fagmiljøene må utvikle seg og samarbeide framover. Det er ingen annen mulighet hvis vi skal beholde det gode sykehustilbudet vi har i dag, sier Jan Roger Olsen.

Styremøte sykehuset

En hel delegasjon fra Arendal har møtt opp på styremøtet som holdes i Flekkefjord.

Foto: Svein Sundsdal / NRK