Trekker gaven på 25 millioner

Næringslivsleder Ole G. Ottersland trekker tilbake tilbudet om å gi en robotmaskin til 25 millioner kroner til Sørlandet sykehus i Arendal.

Video 24f147f7-685a-4082-acde-92382a0c51fc.jpg

Investor Ole G. Ottersland trekker gaven til en verdi av 25 millioner kroner. Han sier til NRK.no at avslaget er endelig.

– Betingelsene som blir stilt fra sykehusets side er uakseptable, sier Ottersland til NRK.no.

– De sier at vedtaket om å samle kreftkirurgien i Kristiansand står fast, og når man i tillegg sier at det om 5–7 år skal komme en slik robot også i Kristiansand, så skjønner jeg hvor det bærer hen, sier investoren fra Arendal.

Sykehusledelsen møtte i går tillitsvalgte og ei utvidet faggruppe for å diskutere robotgaven til 25 millioner kroner. Møtet endte med at sykehusledelsen vil anbefale styret å ta imot gaven og plassere roboten i Arendal, men dette er altså ikke godt nok for Ottersland.

– Avslaget er endelig

Sørlandet sykehus har opprettholdt vedtaket om at kreftkirurgien skal ligge i Kristiansand, men at selve operasjonene skal utføres i Arendal.

Video c3b00112-a6e6-4e0e-a485-5e3a0e90ffd9.jpg

SE VIDEO: Hør hva leger og direktøren for Sørlandet sykehus sa om kreftroboten i går.

Ottersland sier at han tar til etterretning hva ledelsen på sykehuset sier, men at han ikke kan akseptere betingelsene.

– At man på denne måten ikke følger en vedtatt strategiplan er nok til at svaret er nei. Avslaget er endelig, det er ikke noen vits i å gå videre, sier Ottersland til NRK.no.

Utover dette vil ikke investoren gi noen kommentarer, og han vil ikke la seg intervjue på radio og TV.

– Ledelsen lar seg styre av legene i Kristiansand. De som styrer gir blaffen i strategiplanen. Dette som nå skjer er fryktelig trist, sier Ottersland.

Forstår Ottersland

Anders Kylland

Varaordfører Anders Kylland synes det er trist at ikke kreftroboten kommer til Arendal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fungerende ordfører i Arendal, Anders Kylland (Frp), sier til NRK at han forstår at Ottersland trekker gaven.

– Det som er klart er at ut ifra det som nå foreligger etter møtet i går, så synes ikke jeg det er vanskelig å forstå at Ottersland reverserer gaven han ville gi. Vi fikk et budskap på fredag hvor det lå an til at det var oppnådd enighet. Det som nå foreligger etter sykehusmøter i går er at man er tilbake til der man var for et par måneder siden og innstiller på at hovedsenteret for kreftkirurgien skal ligge i Kristiansand, sier Kylland.

Kylland sier han er spent på hva innstillingen til styret blir når det gjelder kreftkirurgien og delingen av ansvarsområder mellom sykehusene i Kristiansand og Arendal.

– Det som vil være ubegripelig for meg er hvis sykehusstyret fatter et vedtak som gjør at de sier nei til denne gaven på 25 millioner kroner, avslutter Kylland.

– Uventet

Peder Olsen

Styreleder Peder Olsen i Sørlandet sykehus sier utspillet fra Ottersland var uventet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Styreleder Peder Olsen i Sørlandet sykehus HF sier utspillet fra Ottersland er uventet.

Han har ikke fått noen formell henvendelse fra Ottersland om at Ottersland skal ha trukket tilbake tilbudet om å finansiere en kreftrobot til 25 millioner kroner.

– Utspillet er uventet bare to dager før sykehusstyret skal behandle saken. Sykehusadministrasjonen må nå arbeide videre med saken før styret har møte torsdag, sier Olsen.

Han sier at han bare kjenner saken gjennom media og har ikke hatt kontakt med Ottersland om den siste utviklingen i saken.

Har oppfylt kravene

Jan Roger Olsen

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen har foreløpig ikke hørt noe fra Ottersland, og forbereder styresak om pengegaven som planlagt.

Foto: Thomas Grønvold / NRK

Sykehusdirektør Jan Roger Olsen sier til NRK at han beklager avgjørelsen til Ottersland om å trekke tilbake robotgaven til 25 millioner kroner.

– Vi har oppfylt alle kravene som Ottersland stilte for å gi denne maskinen til sykehuset i Arendal. Det er et samlet fagmiljø på tvers av Arendal og Kristiansand som har deltatt for å utforme kriteriene rundt denne saken. Dette er sterkt beklagelig slik jeg ser det, sier Olsen til NRK.

– Sykehuset har brukt mye tid på denne saken og denne private gaven. Føler du deg nå lurt?

– Fremdeles har ikke jeg mottatt noen formell henvendelse fra giveren om at tilbudet er trukket. Inntil dette er formelt avklart så fortsetter jeg mitt arbeid med å forberede en styresak rundt denne gaven som skal behandles av styret torsdag.

– Du tror fremdeles at dette kan bero på en misforståelse?

– Jeg jobber ut i fra at denne saken forberedes slik vi har planlagt. Jeg har ikke vært i kontakt med Ottersland og har ikke grunnlag for å gjøre noe annet nå, sier sykehusdirektøren.

– Kan Sørlandet sykehus kjøpe en slik kreftrobot med egne penger?

– Til det er svaret nei. Innen de neste fem årene så er det fortsatt så få operasjoner og så store kostnader knyttet til hver enkelt operasjon med denne maskinen at det vil være utenkelig med de øvrige prioriteringene vi må gjøre de neste fem årene, sier Olsen.

Skuffet

Brukerutvalget ved Sørlandet sykehus HF beklager på det sterkeste at gaven på 25 millioner kroner til kreftrobot ved Arendal sykehus fra privat giver er trukket tilbake.

Det skriver leder for brukerutvalget, Guro Smith-Tønnessen, i en pressemelding.

«Dette er først og fremst en skuffelse for kreftpasientene som nå hadde sett frem til en bedre behandling av sin sykdom. Ut fra det perspektivet finner vi det vanskelig å forstå givers handlemåte. Vi vil derfor be ledelsen ved Sørlandet sykehus og giver gå enda en runde for å se om man kan komme til enighet», heter det i uttalelsen.

Video Kreftkirurgi til Kristiansand

SE VIDEO: I februar ble det bestemt at kreftkirurgien på Sørlandet skal legges til Kristiansand.