Forstyrr ikke fuglen

Fra og med i dag er det forbudt å ferdes der man kan forstyrre hekkende sjøfugl.

Måke

Fra i dag må du la måker og andre sjøfugler være i fred, for nå skal eggene holdes varme.

Foto: John Sandøy / Scanpix

I skjærgården er det nå et yrende liv med sjøfugl på egg.

Fra i dag og fram til 15. juli er det flere steder langs kysten ikke lov til å gå i land, for at fuglene skal få hekke i fred.

Agder har 60 sjøfuglreservater til sammen. 28 av dem ligger i Aust-Agder og 32 i Vest-Agder.

Viktig for formeringa

Carl Erik Kilander fra Statens naturoppsyn, sier fredningstida er viktig for sjøfuglen.

- I fjor var det svært få tilfeller der folk ga blaffen i forbudet, men året før og tidligere hadde vi en god del tilfeller. Da skjerpet politiet praksisen og nå bøtelegges de som går i land med viten og vilje.

NETT-TV: SE MÅKEUNGENE KLEKKE

- Det er ikke for at vi ønsker å straffe noen, men sjøfuglene trenger virkelig å få være i fred i denne hekkeperioden, sier Kilander.

Det er 28 år siden sjøfuglreservatene på Agderkysten ble oppretta.