Alle fugler små de er, kommer nå tilbake

I god «Alle fugler små de er»-ånd så skal nå våren ha kommet. Frost og sné de måtte fly, her er sol og glede!

Granmeis bygger rede

Granmeisen er fullt i gang med å bygge rede. Det er vår!

Foto: Trond Berg / NRK

– Nå sitter de på andre siden av Nordsjøen og bare venter på en varm solgangsbris som skal løfte de over til oss, forteller Kjetil Aadne Solbakken, om fuglene som skal trekke nordover. Han er generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening.

Våren er kommet for lenge siden ifølge www.varsjekken.no . Her legger fugletittere og friluftsentusiaster ut de vårtegn de ser i naturen.

«Gjøk...»

Rørsanger og gjøk

Gjøken snylter seg til livets rett, her får en rørsangermor gleden av å fostre opp en gjøk.

Foto: Rudolfsen, Geir / SCANPIX

Gjøken holder seg unna og kommer ikke før ut i mai. Den må fly helt fra Afrika, så den vil helst være trygg på at det er skikkelig temperatur her oppe før den melder sin ankomst.

«...og sisik...»

Men, både grønnsisik og gråsisik er blitt observert på henholdsvis Meløy i Nordland 4. februar og gråsisiken er blitt sett i Sogn og Fjordande på Leikanger den 18. februar ifølge www.varsjekken.no .

«...trost...»

Gråtrost ute av reiret

Det er mange gråtrost som overvintrer i Norge, selv om den egentlig er en trekkfugl.

Foto: Picasa 2.7

Blant trostefuglene er det stort sett svarttrosten, gråtrosten og duetrosten som i utgangspunktet skal trekke sørover om vinteren, men likevel er det en god del av bestandene som overvintrer.

Duetrosten er den eneste trostearten, hvor samtlige tar seg en tur sydover når det blir litt kjølig her i det kalde nord.

«...og stær synger alle dager»

En som har sett « stæren synge alle dager» er fugletitteren Kjell Grimsby, han er den første som har registrert stæren i Norge i år, 20. februar på www.varsjekken.no

Stær på morgenkvist

Stæren er en artig krabat som er kjent for å lære seg sanger den hører fra for eksempel en radio.

Foto: Erling Augdal

Trekkfuglene lite påvirket av klimaendringer

I følge generalsekretæren i Norsk Ornitologisk Forening er ikke trekkrytmen blant trekkfuglene blitt forskjøvet noe i forhold til tidligere, dette på tross av klimaforandringene. Det er likevel et unntak.

– Kortnebbgåsen kommer en del tidligere nå enn før, dette vet vi fordi denne er lett så å få øye på, i motsetning til for eksempel linerlen som blir vanskeligere å registrere med en gang den kommer til landet.

«Lerka jubler høyt i sky, ringer våren inn på ny»

– Jeg ser alltid etter fugler når jeg er ute på tur. Jeg ser og mange arter nede ved et vann her i Tonstad. Det er gøy å se etter hvilke fugler som kommer trekkende. Jeg har jo sett en del fugler opp igjennom, jeg har og vært medlem av Norsk Ornitologisk Forening siden 1974, forteller Kjell Grimsby.

Han er og den første i følge www.varsjekken.no som har sett lerka juble høyt i sky dette året. Dette skjedde faktisk 5. februar.

Blåstrupe

Blåstrupen en trekkfugl som Kjell Grimsby liker godt å se på

Foto: Terje Otto Røstad

Han syns alle fugler er fascinerende å se på, men han, som alle andre har sine favoritter.

– Av de jeg liker best å se på er blåstrupe, kongeørn og jaktfalk høyt oppe på listen. Men alle fugler er interresante å se på, forteller fugletitteren entusiastisk til NRK.

Jaktfalk letter

Jaktfalken er en av Kjell Grimsby sine favorittfugler. Den er utrydningstruet, men den har det fint i Norge.

Foto: NRK