Hopp til innhold

Huset til 75 millioner står fremdeles ubrukt

Foreningen for barnepalliasjon (FFB) jobber nå for fullt med å skaffe leietakere til «Huset på Eg». Leiligheten de la ut for salg i vår, er fortsatt ikke solgt.

Andreas hus i Kristiansand

Bygget som skulle ha huset landets første barnehospice står nå ubrukt på Eg i Kristiansand.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Vi jobber målrettet og systematisk med å finne en løsning, sier styreleder i Foreningen for barnepalliasjon (FFB) Knut Ragnar Johannessen.

Han er for tiden den eneste i foreningen som jobber med å få på plass et nytt tilbud i bygget på Eg i Kristiansand som skulle bli landets første barnehospice.

– Vi er nødt til å passe på de pengene vi har og bruke de på en fornuftig og målrettet måte, sier han.

Alt av utstyr og interiør er på plass, men det splitter nye bygget som kostet 75 millioner er helt tomt. Alle ansatte er sagt opp etter at foreninga fikk kritikk for pengebruk.

Foreninga som står bak hospicet har lite penger igjen.

– Det står cirka 2 millioner kroner igjen på konto, opplyser Johannessen.

Knut Ragnar Johannessen, styreleder i Foreningen for barnepalliasjon.

Knut Ragner Johannessen har vært styreleder i foreninga siden generalforsamlingen i april da tidligere styreleder Ansgar Gabrielsen gikk av.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Husleie på 4,5 millioner

Da NRK intervjuet han i vår, var han klar på at det langsiktige målet er å få realisert Norges første barnehospice.

Nå må de i første omgang få leid ut «Huset på Eg» som er det nye navnet de bruker på Andreas Kjærs vei 90.

De ønsker å fremleie bygget som de allerede har leiekontrakt på til andre aktører innen helse for å redusere utgiftene.

Foreninga har signert en leieavtale på ti år med huseier Kristiansand Næringsselskap (Knas).

Foreninga har betalt husleie ut november.

Etter det NRK erfarer er husleia på 4,5 millioner kroner i året.

Johannessen sier de er i dialog med en rekke tunge fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner innen helse og mestring.

– Vi ønsker å få innspill på hva slags type virksomhet bygget egner seg best til og hvem som vil være best egnet for å etablere virksomheten, sier han.

Les også Foreningen for barnepalliasjon vil ansette to personer

Knut Ragnar Johannessen, styreleder i Foreningen for barnepalliasjon.

Klaget på tilbakebetaling

Foreninga har allerede tilbakebetalt staten 4,2 millioner kroner etter å ha brukt statlige penger feil.

For et halvt år siden ble det kjent at foreninga må betale tilbake ytterligere 6,5 millioner kroner.

Foreninga klaget på vedtaket om å betale tilbake 6,5 millioner kroner. Klagen ble avslått av Helsedirektoratet tidligere i sommer.

Nå er vedtaket påklaget igjen og behandles av Helse – og omsorgsdepartementet.

– Det er viktig å understreke at det som kreves tilbakebetalt er tilskuddsmidler som sto ubrukte ved årets slutt i 2022. Vi har, i tråd med hva tilskuddsordningen åpner for, søkt om å få disse midlene overført til nytt budsjettår. Det er dette Helsedirektoratet har avslått uten å gi noen god begrunnelse som vi er i stand til å forstå, sier Johannessen.

Les også Foreningen for barnepalliasjon må betale tilbake 6,5 millioner kroner til

Andreas hus i Kristiansand

Ikke fått solgt leiligheten

Foreninga har fortsatt ikke fått solgt den private leiligheten de eier i Kristiansand sentrum. Treromsleiligheten kom på markedet for et halvt år siden.

Prisantydningen er på rett under 5,5 millioner kroner.

Johannessen sier det ikke er aktuelt å senke prisen.

– Vi ønsker å få en best mulig pris. Hver krone vi får, er en krone til arbeidet med «Huset på Eg». Vi har god tid og ser ingen grunn til å selge under prisen som framgår av annonsen.

Les også Selger leilighet for å dekke millionkrav

Foreningen for barnepalliasjon sin leilighet i Byhaven i Kristiansand.

Kan bli «kastet» ut

NRK har tidligere snakket med administrerende direktør i Knas, Jan Omli Larsen. Han bekreftet da at det er fullt mulig for foreninga og framleie bygget.

– Ja, under visse vilkår kan det skje. Da innebærer det at vi skal godkjenne leietakerne, sa Larsen.

– Hva skjer dersom FFB ikke greier å betale husleia etter november?

– Da opptrer vi på samme måte som andre utleiere gjør.

– Da må de ut av bygget?

– Ja, ingen kan bli et sted dersom de ikke kan betale for seg, sa Larsen.

Les også – For meg handlet det bare om å eksistere

Heidi Skuterud.

Samarbeider ikke med kommunen

Kristiansand kommune sier det per nå ikke er aktuelt for dem å benytte «Huset på Eg». De har heller ikke noen konkret dialog med styret i foreninga nå.

– Skulle vi gjort bruk av huset måtte det vært for å dekke et behov vi har eller som erstatning for et annet tilbud vi har. For vi har ingen økonomi å legge inn i dette nå, sier direktør for helse og mestring Brede Skaalerud.

Brede Skaalerud, direktør for helse og mestring i Kristiansand kommune

Direktør for helse og mestring i Kristiansand kommune sier de ikke er kjent med nye planer i foreninga som gjør det relevant for dem å benytte huset.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

NRK Sørlandet
Spiller nå
På innsiden av Kunstsiloen 01:06
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,99 kr
Dyrest kl. 17 3,91 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,8 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %