Flere sparket ut av Frp

Striden i Aust-Agder Fremskrittsparti fortsetter. Flere har nå blitt sparka ut av partiet. 
Medlemmene er delt mellom Åshild Bruun-Gundersens tilhengere og Ingebjørg Godskesens støttespillere.