Straffes for manglende brannsikkerhet

Tvedestrand Fjordhotell og Arendal Herregård Spa & Resort har fått tvangsmulkter på flere hundre tusen kroner for manglende brannsikkerhet. De to overnattingsbedriftene avviser dårlig sikring.

Tvedestrand Fjordhotell

Brannvesenet mener Tvedestrand Fjordhotell har alvorlige mangler med brannsikkerheten: Bedriften har måttet punge ut med nesten 300 000 kroner i tvangsmulkter.

Foto: Leif Dalen / NRK

Brannvesenet truet i sommer med å stenge Herregaarden av frykt for at forholdene skulle ramme liv og helse.

Leder for forebyggende avdeling ved Østre Agder brannvesen, Petter Vinje Svendsen, sier det har vært en årelang kamp mot de to overnattingsstedene, og mener dette er trist for både næringen og gjestene.

–Økt risiko for gjestene

Han mener gjestene har blitt utsatt for økt risiko på begge de to stedene, som ifølge han har hatt store problemer med sikkerheten rundt de elektriske anleggene. I tillegg kommer stadige utbygginger, der brannsikkerheten ikke har blitt dokumentert.

Petter Vinje Svendsen

Hotellgjestene har vært utsatt for økt risiko på de to overnattingsstedene, mener leder for forebyggende avdeling ved Østre Agder brannvesen, Petter Vinje Svendsen.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Vi prioriterer å følge opp saker der det er fare for liv og helse. På overnattingssteder er gjestene ofte ukjente med lokalene. Da er det ekstra viktig at brannsikkerheten er i orden.

Truet med å stenge

Lederen for forebyggende avdeling mener det er trist å måtte bruke så store ressurser på å rydde opp i det han kaller opplagte ting, og at brannvesenet måtte ta i bruk omfattende tvangsmulkter og true med stenging, før det skjedde noe på Herregaarden.

Tvedestrand Fjordhotell

Brannvesenet mener Tvedestrand Fjordhotell har alvorlige mangler med brannsikkerheten og bedriften har måttet punge ut med nesten 300 000 kroner i tvangsmulkter.

For etter årevis med pålegg, og en måned med tvangsmulkter i høst på nærmere 100 000 kroner, er forholdene nå endelig i ferd med å bli løst, bekrefter Vinje Svendsen.

Men han sier kampen fortsetter med Fjordhotellet, som han mener ikke har vist vilje til å ordne opp.

– Det er ofte ikke så mye som skal til, men ved disse to stedene har dette vært klart nedprioritert, sier Vinje Svendsen.

– Forskjellsbehandling

Eier av Tvedestrand Fjordhotell, Stein Matre, avviser at hotellet setter folks liv og helse i fare. Han mener bedriften har dokumentert brannsikkerheten, og påstår samtidig at brannvesenet ikke har satt seg nok inn i saken.

Stein Matre

Eier av Tvedestrand Fjordhotell, Stein Matre avviser at hotellet setter folks liv og helse i fare.

Foto: Marianne Drivdal / Tvedestrandsposten

– Branninspektørene som har kontrollert hotellet, mangler kompetanse på området. Det er utrolig hvordan denne saken har utviklet seg, sier han.

Matre mener etaten forskjellsbehandler bedriften, og mener de har gjort svært mye for å bedre forholdene, blant annet er det satt opp egne brannmurer mot nabohusene.

Etter det NRK kjenner til har brannvesenet så langt gitt nærmere 300 000 kroner i tvangsmulkter til Tvedestrand Fjordhotell, uten at forholdene har blitt utbedret ifølge brannvesenet.

– Overreaksjon

Administrerende direktør ved Arendal Herregård Spa & Resort, Oddgeir Frette, avviser også at gjestene har vært utsatt for fare ved å bruke hotellet på Tromøya.

Han sier bedriften har vært konstruktiv og villig til å utbedre det brannvesenet har satt fingeren på.

– Vi syns det har vært veldig drastisk å gi så store tvangsmulkter i denne saken som ikke har vært så alvorlig som det fremstilles, sier Frette.

Han kaller brannvesenets ankepunkter på Herregaarden for rene formaliteter.

– Går til rettsvesenet

Begge de to overnattingsstedene har klagd sakene sine inn for det kommunale klageutvalget i høst, uten å få medhold.

Petter Vinje Svendsen i Østre Agder brannvesen, avviser at de driver forskjellsbehandling, og sier etaten har brukt de beste branningeniørene de har på tilsynene.

– Påstander om forskjellsbehandling faller på sin egen urimelighet, sier Vinje Svendsen som er sikker på at etaten har handlet riktig.

Etter det NRK kjenner til vil Tvedestrand Fjordhotell nå klage saken videre inn for rettsapparatet, i første omgang til Forliksrådet.

Arendal Herregaard

Ledelsen ved Arendal Herregård Spa & Resort, Oddgeir Frette avviser at gjestene har vært utsatt for fare ved å bruke hotellet

Foto: Svein Sundsdal / NRK