Flere arbeidsplasser på Sørlandet

Flere kommer til å få jobb på Sørlandet i året som kommer. Det ble klart da konjunkturbarometeret ble presentert i Grimstad i dag.

Det kommer trolig minst 2000 nye arbeidsplasser i Agderfylkene i år. Og hele sju av ti bedrifter innen olje og gassnæringen sier de vil ansette flere folk i 2018.