Hopp til innhold

Gransker ortopediske operasjoner ved sykehuset

Sørlandet sykehus skal granske alle bruddbehandlinger med avvik som er gjort på de ortopediske avdelingene ved sykehuset. Bruddskader har blitt operert av ikke-ortopeder.

Operasjon

Fire ortopediske operasjoner ved Sørlandet sykehus er grunnen til gjennomgangen ved sykehuset. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. ILLUSTRASJONSBILDE

Foto: NRK

– Utgangspunktet for denne gjennomgangen er fire ortopediske operasjoner som er utført ved sykehuset i Flekkefjord, sier klinikksjef Geir Bøhler til NRK.no.

Nå skal ortopediske behandlinger hvor det er avvik, og som er utført de siste to årene, granskes.

Kirurger gjorde feil

– Vi slår oss ikke til ro med dette. Vi skal gå gjennom bruddbehandlingen og de avvikssakene vi har fått meldt inn de siste to årene for å få en oversikt, sier Bøhler.

NRK fortalte onsdag morgen at en rekke pasienter er blitt operert på nytt på grunn av dårlig kirurgisk håndtverk.

– Ser du noe mønster i disse sakene som er avdekket ?

– Operasjonene i Flekkefjord ble utført av kirurger og ikke ortopeder, sier Bøhler. Berg sitt hovedpoeng er at disse konkrete sakene har blitt operert av generell kirurger og ikke av ortopeder, og det mener han er kritikkverdig.

– Er det farlig å bli operert av en ikke ortoped ved et brudd?

Det kommer ann på bruddet, så det kan jeg ikke vare generellt på, sier klinikksjefen.

Geir Bøhler

Klinikksjef Geir Bøhler er ydmyk over avsløringene og melder om gransking av alle ortopediske operasjoner.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen

Reoperasjoner avslørte dårlig jobb

Det er avdelingsleder Øystein Berg ved ortopedisk avdeling ved Sørlandet sykehus i Kristiansand som slår alarm.

Det gjør han i sin høringsuttalelse til utviklingsplanen for Sørlandet sykehus 2030.

Han skriver følgende:

«Helt konkret kan det vises til en rekke saker de siste to år ved Sørlandet sykehus. På bakgrunn av manglende kunnskap og svakt kirurgisk håndverk har det vært behov for reoperasjoner med et varig unødvendig dårlig resultat til følge.»

– Tyder ikke Bergs notat på at det er snakk om flere enn fire saker?

– Det skal jeg diskutere med Berg, og vi skal finne frem sakene og se på dem, men jeg vil understreke at dette er saker som er meldt, sier Bøhler.

– Hvor alvorlig er denne avsløringen?

At manglende kunnskap og svakt kirurgisk håndverk har ført til reoperasjoner er sterkt å lese og jeg blir ydmyk.

Klinikksjef Geir Bøhler

– At manglende kunnskap og svakt kirurgisk håndverk har ført til reoperasjoner er sterkt å lese og jeg blir ydmyk. Men sakene har blitt behandlet i kvalitetsrådet der Øystein Berg sitter, så her må vi være selvkritiske og se på om sakene er korrekt håndtert, innrømmer klinikksjefen.

Slår alarm om det ortopediske tilbudet

– Til en viss grad slår vi alarm med dette notatet, men det er vanskelig å se utfra hver enkelt sak, hvor stort problemet er, understreker klinikksjefen.

Bøhler peker på at det er en stadig økende grad av spesialisering innenfor kirurgi som gjør at behovet for flere kirurger under en operasjon øker.

– Det er nok denne situasjonen Øystein Berg forsøker å argumentere for med sitt notat, slik at vi kan være forberedt på denne fremtiden ved sykehuset, sier Bøhler.

– Er det grunn til å tro at det er flere tilfeller ved sykehuset i Flekkefjord?

– Det må vi se nærmere på. Vi må få frem totalbildet før jeg kan uttale meg.

Komplikasjonsregisteret

I forbindelse med tarmkreft-saken i Arendal så var det snakk om å etablere et komplikasjonsregister for å fange opp avvik.

– Har komplikasjonsregisteret vært i bruk her?

– Registeret er innført ved alle avdelingene, men vi har ikke klart å fange opp dette her gjennom det. Bruddkirurgi er beheftet med en del komplikasjoner, men vi skal se hvordan vurderingene har vært, sier Bøhler.

– Når ble kvalitetsrådet informert?

– De har vært løpende informert og derfor må vi se på hvilke tiltak som er gjort underveis.

Skal opp i kvalitetsrådet

– Hva slags brudd og saker er det snakk om?

– Jeg kan ikke si detaljert enda hvilke saker det er, men de vanligste bruddene vi håndterer er ankel- og lårhalsbrudd, sier han.

Ortopedi-saken skal opp i kvalitetsrådet på tirsdag i neste uke. I mellomtiden vil sykehuset gå gjennom sakene og gjøre tiltak i forkant.

– Hvor alvorlig er denne saken?

– Jeg tror vi skal se på saken i fremtidsperspektiv, fordi dette er saker som er meldt og har vært kjent. Men, vi skal se på om tiltakene fungerte og om vi skal endre på noe så driften ved sykehuset blir optimal i fremtiden, avslutter klinikksjefen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Lett å få flyskrekk av dette - men det finnes råd 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 14 1,6 kr
Dyrest kl. 18 1,95 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,3 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %