Hopp til innhold

Femten hus kan bli kondemnert

Nærmere 15 hus i Drangsholt-området utenfor Kristiansand kan i verste fall bli kondemnert etter storflommen. Kommunen må avgjøre om boligene skal restaureres eller kondemneres.

Flom Drangsholt

Flere hus på Drangsholt fikk enorme skader under storflommen i begynnelsen av oktober. Nå kan flere boliger bli kondemnert.

Foto: Kai Stokkeland / NRK


Bygda Drangsholt nord for Kristiansand ble svært hardt rammet av storflommen i begynnelsen av måneden. Nå er det knyttet usikkerhet til om nærmere 15 bolighus skal restaureres eller kondemneres. Leder for byggesaksavdelingen i kommunen, Bjørn Harald Andersen, sier at kommunen kjenner på ansvaret når fremtidsplanene skal avgjøres.

Boliger kan ikke oppføres i flomutsatte områder

Kristiansand kommune har ennå ikke mottatt noen søknader fra Drangsholtbeboere og byggesakslederen sier de ikke vil ta noen avgjørelser før det foreligger søknader fra hver enkelt husstand.

Bjørn Harald Andersen, byggesaksleder, Kristiansand kommune

Bjørn Harald Andersen, byggesaksleder i Kristiansand kommune, forteller at det kan se stygt ut for gjenoppbygging av enkelte hus på Drangsholt utenfor Kristiansand.

Foto: Kristiansand kommune

Andersen studerer flyfoto av det aktuelle flomområdet og mener det er liten tvil om at det også i fremtiden kan være fare for oversvømmelser her.

Etter plan- og bygningsloven kan eiendommer bare bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot for eksempel flom.

– Det står i loven og det betyr at hvis vi godkjenner bygg som ligger flomutsatt så gjør vi ikke jobben vår, innrømmer Andersen.

Flom Drangsholt

Slik så det ut under flommen på Drangsholt, i bydelen Tveit utenfor Kristiansand, første helga i oktober. Den ekstreme vannføringen førte til store skader på mange hus.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Det er de ansvarlige foretak, som eventuelt skal prosjektere et bygg, som må vise hvordan det kan oppføres trygt mot flom. Om ikke det er mulig så må man kanskje vurdere en annen plassering eller andre tiltak, sier byggesakslederen.

Riving og oppføring av ny bolig er søknadspliktig. Når det gjelder reperasjon av eksisterende bolig, hvis gulv må skiftes eller andre ting, så er det unntatt søknadsplikt.

Andersen innrømmer at det kan se stygt ut for oppbygging av enkelte boliger på Drangsholt.

Forsikringsseskap til rettssak mot kommune

Bjarne Aani Rystad, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Gjensidige, sier det ikke er ofte kommuner velger å kondemnere bolighus.

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef Gjensidige forsikringsselskap

Bjarne Aani Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige forsikringsselskap, sier det ikke er ofte kommuner velger å kondemnere bolighus, men at det er grunn til å tro at det kan skje stadig oftere med den utviklingen vi ser på værfronten.

Foto: Gjensidige

Det fins ingen konkret statistikk på dette, men Rysstad mener det er grunn til å tro at kondemnering kan skje stadig oftere på grunn av utviklingen på værfronten.

– Vi venter nå på en dom der Gjensidige har gått til sak mot Nord-Fron kommune fordi vi mener et hus ikke skulle ha blitt bygd opp igjen i et område der det allerede hadde vært en flom. Så den er jo ganske prinsipiell og viktig for både oss og for kommune-Norge, mener han.

Lover rask saksbehandling

Bjørn Harald Andersen i Kristiansand kommune sier at beboere på Drangsholt ikke skal vente lenge på kommunen før de tar en avgjørelse om hva som skal skje med boligene i fremtiden.

– Stort sett er vi rimelig i rute når det gjelder saksbehandlingstid. På Tveit er det mange såkalte grønne områder, altså landbruk, natur og friluftsliv og de må sendes på nødvendig høring, men ellers vil de kunne behandles i løpet av seks til åtte uker, forteller han.

Les mer: Storflom på Sørlandet

Siste nytt fra NRK Sørlandet