Ny europavei i Agder skal tåle flom

I helgen ble E18 i Aust-Agder stengt fire steder på grunn av flom. Det skal ikke skje når den nye europaveien blir ferdig.

Trafikken trosser vannmengdene

I helgen var E18 i Aust-Agder tidvis stengt på grunn av flom.

Foto: Morten Krogstad / NRK

– Det er et absolutt krav at når vi bygger nye veier skal de ikke flomme over, sier prosjektdirektør i Nye Veier, Asbjørn Heieraas. Han er prosjektdirektør for E39, Kristiansand-Sandnes.

Det statlige selskapet Nye Veier skal bygge europavei i Norge. De prioriterte strekningene i Agder er E18 Tvedestrand- Arendal og E39 Kristiansand-Lindesnes. Men både krav og klima gjør at veiene skal bli flomsikret.

Asbjørn Heieraas - Nye Veier

Prosjektdirektør i Nye Veier, som skal bygge europaveiene, sier de nye veiene blir sikret mot flom.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Strenge krav

Flomsikring er krav til veiutbygging i dag. Været blir våtere og villere. Veiene blir dimensjonert for 200-års flom, men også der blir det lagt inn ekstra sikkerhet på det nye veinettet.

– Det vi ser er at disse 200-års flommene kommer oftere enn intervallene på 200 år, forklarer Heieraas.

Dermed blir veistrekningen og områdene analysert i forhold til hvor mye vann det skal tåle.

Flom Tvedestrand

Tvedestrand kommune ble rammet av flom.

Foto: NRK

Heieraas sier det blir brukt kart fra Norges vassdrags- og energidirektorat som viser hvordan vannet bli bre seg i flomområder.

– Flommene som har vært de siste ukene er ikke overvann på veiene, men elver som har gått over sine bredder, mener Heieraas.

Fylkesveier blir hevet

– Det er ikke de nye veiene som er blitt stengt, men de gamle som er flommet over.

Foreløpige anslag viser at skadene på fylkesveiene i Aust-Agder beløper seg til 10–11 millioner kroner. Flommen har bl.a. ført til at to bruer er skadet.

Også samferdselssjef i Vest-Agder, Vidar Ose, har tenkt mye på hva fylket kan gjøre som eiere av fylkesveinettet. Der påført flommen for to uker siden skader for vel 10 til 12 millioner kroner.

– Vi kommer til å innføre noe som heter punktvedlikehold. Vi graver veien på nytt og bygger den høyere der det er behov, sier Ose til NRK.

Vidar Ose

Samferdselssjef i Vest-Agder, Vidar Ose, sier de kommer til å legge nye veier og heve dem en meter eller mer enkelte steder.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Flommen i Vest-Agder for vel to uker siden førte til fire hundre registrerte skader på fylkes- og riksveinettet. Men ikke alle skadene var store. Om lag 40 veier ble stengt i Vest-Agder etter flommen for drøye to uker siden.