NRK Meny
Normal

Fant skjulte bunkere fra andre verdenskrig

Et tusen mål stort øvingsfelt i Farsund åpnes opp for publikum. Inntil nå har øvingsfeltet på Lista vært sperret for publikum.

Fjernstyrer gravemaskiner

Her sitter en operatør trygt og fjernstyrer gravemaskinen som graver i øvingsfeltet.

Foto: Lars Eie / NRK

Det har kostet 16 millioner kroner å rydde Marka skyte- og øvingsfelt på Lista i Farsund. Om en drøy måned er det åpent for publikum. Flere bunkere som ble funnet, er sikret eller restaurert for publikum.

Forsvarsbygg står bak ryddeprosjektet med å fjerne eksplosiver og skrap, samt rensing av forurenset jord.

Forsvaret overtok øvingsfeltet etter at tyskerne laget bunker og kanonstillinger under andre verdenskrig.

Prosjektleder Harry Hellebust

Prosjektleder i Forsvarsbygg Harry Hellebust.

Foto: Lars Eie / NRK

Harry Hellebust, prosjektleder i Forsvarsbygg, forteller at det er gått manngard gjennom hele området, samt ryddet eksplosiver på håndgranatbaner og to skytebaner.

– Det er et omfattende arbeid. Vi har jobbet med fjernstyrte maskiner på grunn av fare for gammel ammunisjon som kan sprenge. Det er tidkrevende og området var mye mer forurenset enn vi trodde, sier Hellebust.

Les også: Sniffer etter panservernraketter på Lista

Bunkere

Det er funnet 90 bunkere. Langt flere enn de var klar over. Flere er stengt og sikret, mens andre er rehabilitert.

– Utfordringene i forhold til bunkere er å finne dem og få kartlagt dem. Når det gjelder gammel ammunisjon, så var det ingen papirer på hva det ble skutt med under øvelser, sier Myklebust.

Det er 22 grunneiere av øvingsfeltet som nå er ført tilbake til dem.

Men et området kan det ikke graves eller brennes i. Det er det gamle øvingsfeltet for fly som droppet bomber.

Fjernstyrte maskiner

Entreprenøren AF-gruppen har utført arbeidet, mens Forsvaret har stått for eksplosivsikkerheten.

– Det vi gjør er å bruke fjernstyrt graving og prosessering av masser slik at eksplosiver ikke blir liggende igjen, sier prosjektleder Jarle Bøckman i AF-gruppen.

I et eget rom sitter en maskinfører og ser på en stor TV-skjerm. Han kan fjernstyrer gravingen med maskiner for å unngå skader dersom en blindgjenger dukker opp. Så langt har det ikke oppstått skader.

Åpnes igjen for allmennheten

Marka skyte- og øvingsfelt åpnes for allmennheten.

Foto: Lars Eie / NRK

40 tonn med skrap

Entreprenøren har gravd fram 40 tonn med skrap som har ligget igjen i øvingsfeltet. Det er også funnet sju tonn med ammunisjonsrester.

Major Tor Valseth er eksplosivrydder for Forsvaret.

Gamle rester etter skyteøvelse

Eksplosivrydder Tor Valseth med noen ammunisjonsrester som er funnet i Marka.

Foto: Lars Eie / NRK

– Vi har funnet mye skrap og i overkant av 20 blindgjengere som har blitt stort sett sprengt på stedet når vi har fått maskinene unna, sier Valseth.

– Vanlig turgåere kan gå her, men jeg vil ikke anbefale at det blir dyrket i det gamle flybombefeltet, sier Valseth.