Sniffet etter raketter på Lista

Nå ryddes det i det gamle øvings- og skytefeltet på Lista. Og noen har mer nese for panservernraketter enn andre.

Sniffet etter panservernraketter på Lista

Hundefører Øyvind Andersen med hunden Jimba gjør seg klar til å lete etter raketter.

Foto: Skifte Eiendom

I tre uker har et hundelag fra Forsvarets hundeskole søkt gjennom deler av Marka øvings- og skytefelt på Lista. Et område på fem seks mål er gjennomsøkt for panservernraketter.

– Det har gått veldig bra. Vi har fått bekreftet mistanken om at det var lite spennende å finne der, sier Pål Skovli Henriksen, prosjektleder i Skifte Eiendom.

Ingen farlige eksplosiver

Skifte Eiendom er en del av Forsvarsbygg. Henriksen forteller at de har funnet om lag 100 kilo skrot, men det var tilsynelatende ingen farlige objekter i det gamle øvingsområdet som ligger sør for flyplassen.

– De hundene er trent til å søke på en spesiell type ammunisjon og de var nå i området der det ble skutt panservernraketter, forteller Henriksen.

Øvingsområde siden 50-tallet

Tyskerne anla flere bunkere og anlegg på Lista under den andre verdenskrig. Nå må blant annet fylkeskonservatoren bestemme seg hva som skal skje med mange av disse.

– Det er mange bunkere som kan ha en kulturhistorisk interesse. Nå må fylkeskommunen bestemme seg for hva som kan rives og hva skal stå, forteller Henriksen.

Det er staten som har gitt penger til opprydding av flere av Forsvarets gamle øvingsfelt. Henriksen sier de skal fortsette ryddingen i 2016.

Nå gjenstår blant annet håndgranatbanen og to skytebaner. I dag er øvingsfeltet innegjerdet og står ubrukt. Men en gammel avtale sier at grunneierne som måtte gi fra seg området igjen kan få muligheten til å kjøpe det.

– Området har strandsone og er rik på naturverdier. Det er tidligere grunneiere som nok ønsker å ha tilbake området og bruke det i landbruket, sier Henriksen.