Faizullah Muradi: – Rydd opp i rotet, la kamptolkene bli!

– Spørsmålet om afghanske kamptolker skal få opphold i Norge dreier seg ikke om immigrasjon, men om Forsvarets personalpolitikk. Det sier Faizullah Muradi.

Faizullah Muradi

Kamptolken Faizullah Muradi ble tatt imot av veteraner da han kom tilbake til Norge.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

7. januar er kamptolksaken tema i en høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite. Det er SV, KrF, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne som ber regjeringen utforme nye retningslinjer som sikrer tolkene opphold.

Familietragedie

Faizullah Muradi - kamptolk i Afghanistan

I norsk tjeneste i Afghanistan.

Det var en familietragedie og påfølgende økonomiske problemer som førte til at Faizullah Muradi (22) gikk fra å være en vanlig tenåring til å bli kamptolk for de norske ISAF-styrkene i Afghanistan og dermed risikere sitt eget liv.

– Jeg måtte brødfø familien. Men da jeg ble en del av den norske styrken, visste jeg at dette var rett.

Etter oppdraget var over, flyktet han til Norge via Italia.

Falske papirer

– Jeg er skamfull for at jeg måtte reise med falske papirer. Hvis jeg skulle søkt asyl i Italia, ville det bli vanskelig å bevise at jeg er den Faizullah jeg er. I Norge har jeg venner som kunne gå god for meg.

28. mai ble det kjent av Faizullah, som bodde i Mandal, ble kastet ut av landet. Han fikk endelig avslag av Utlendingsnemnda på å få asylsøknaden sin behandlet i Norge. Men etter mye rabalder snudde statsministeren og regjeringen og gav ham opphold i Norge.

– Situasjonen for meg nå er veldig forskjellig fra å være her ulovlig. Nå kan jeg arbeide og studere. Og jeg slipper å frykte at politiet kan komme på døra og hente meg. Norge er mitt hjem nå. Det er fantastisk!

Ber Norge ta ansvar

Nå er det fremtiden til 26 andre kamptolker som opptar ham. De har fått avslag på sin søknad. Ifølge veteranorganisasjonen SIOPS lever de i Afghanistan – i skjul fra Taliban.
Ifølge Dagsavisen har Norge behandlet 125 asylsøknader fra personell brukt i Afghanistan. Bare 23 har fått opphold.

Faizullah Muradis budskap til myndighetene er dette:

– Rydd opp i rotet. Ta ansvar og sørg for at deres egne gutter kommer hjem. Det var ikke kontraktfestet at vi skulle få opphold i Norge når de norske styrkene forlot Afghanistan. Vi kjempet for fred. Men noe gikk galt, det ble ikke fred. Så nå er det Norges moralske ansvar å beskytte sine egne styrker. Dette er ikke et spørsmål om immigrasjon, men om Forsvarets personalpolitikk, sier Faizullah Muradi.

Forbereder sak til Stortinget

Kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, Linda Hafstad, er knapp i sin kommentar i forhold til denne saken.

I en epost til NRK skriver hun at det nå forberedes et svar til Stortinget.

«Departementet forbereder svar til stortinget, det er under arbeid. Vi har ingen ytterligere kommentar på nåværende tidspunkt», skriver Hafstad.

Faizullah Muradi i Afghanistan

Faizullah Muradi som kamptolk for norske styrker i Afghanistan.