Hopp til innhold

Eldre pasienter vil ha forhåndssamtaler med legen

Åtte av ti eldre ønsker å fortelle legen hvilken behandling de ønsker å motta før de blir for syke til å si fra selv. Men svært få får anledning til det, viser en undersøkelse gjort ved Sørlandet Sykehus.

Lege og pasient

Flere leger syns forhåndssamtaler med eldre pasienter er ubehagelige, og frykter det skal være støtende og belastende for pasienten.

Foto: Illustrasjon: Colourbox.com

58 eldre pasienter ved en geriatrisk sengepost ved sykehuset i Kristiansand inngikk i studien som skulle kartlegge forhåndssamtaler mellom eldre pasienter og leger, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

Forhåndssamtaler er samtaler med pasienter om fremtidig behandling slik at pasientens ønsker er kjent hvis beslutningsevnen skulle gå tapt. Mange leger frykter at slike samtaler er belastende for pasientene.

Synes samtalene var positive

– Vi ønsket å utprøve systematiske forhåndssamtaler i en akuttgeriatrisk sengepost og finne ut hvordan pasientene opplevde dette, sier Pål Friis, spesialist i geriatri og overlege ved geriatrisk seksjon på medisinsk avdeling.

Konklusjonen av undersøkelsen er at pasienter innlagt i akuttgeriatrisk sengepost er positive til forhåndssamtaler. De har viktige beskjeder å gi om hvordan de ønsker at de pårørende skal bli involvert og hvordan man skal ta beslutninger om hvilken behandling de skal få. Nesten 80 prosent sa at det hadde vært en positiv opplevelse å ha slike forhåndssamtaler.

– Jeg vil ikke i respirator

– Pasientene var særlig opptatt av hvordan beslutninger om dem skulle skje. Det var ingen som ville at legen skulle bestemme for dem. Og så hadde de nokså klare meninger om familien: de fleste ville ha med noen i familien hvis de skulle få en viktig beskjed eller diskutere noe viktig i forhold til behandling. Men noen var veldig klare på at de ikke ville ha familien med, sier Friis, som selv opplevde samtalene som positive.

En del pasienter gav helt klare beskjeder i: «Jeg vil ikke i respirator», «Jeg vil ikke opereres flere ganger», «Jeg vil ikke ha cellegift».

– Andre har beskjeder som «Jeg er 92 år, og det er ikke viktig for meg å leve lenge, men å ha det godt så lenge jeg er her.» Mange tenker på situasjonen med å være pleietrengende og dement, og sier «Hvis jeg blir så dement at jeg ikke kjenner mine egne igjen, så er ikke livsforlengende behandling av verdi for meg.», forteller Friis.

null
Spiller nå
Nye løveunger i Dyreparken 00:43
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,08 kr
Dyrest kl. 16 1,11 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
    + 6,8 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %