Dårligere busstilbud

Kollektivtrafikken blir kraftig redusert i sommermånedene.

Busstilbudet i Kristiansand kan bli svekket
Foto: Frans Kjetså / NRK

Fylkesutvalget vedtok i dag en innstilling fra Vest-Ager Kollektivtrafikk (VAF) om å redusere sommerens busstilbud med en tredel.

Hensikten er å effektivisere bussdriften i Kristiansands-regionen i en tid hvor antallet passasjerer er lavere enn ellers i året.

Det er foreløpig ikke klart hvilke ruter som blir berørt.

Fylkesrådmann Tine Sundtoft mener dette er hensiktsmessig.

Busstilbudet effektiviseres

Effektiviseringsplanen omfatter også tiltak som ruteendringer på grunn av vanskelig fremkommelighet og omlegging av bussmetroens trase.

Dagens moderne busser krever en minstestandard på veinettet, mener VAK, som vil arbeide videre med å få frem klarere krav til dette både med hensyn til veikrav og parkering i traseen.

Nedlegging og omlegging av ruter hvor veinett og trase ikke holder minstekrav pekes også på som et tiltak. I denne omgang gjelder dette Skaugo, opplyser Vest-Agder Fylkeskommune.